Проект “Детето Днес”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Време е да разбереш повече за “Детето Днес”. Всички останали финалисти можеш да видиш тук: www.postbankuniverse.bg.

 
 

 
 

Резюме на проекта:

 
 

Платформата “Детето днес” (https://detetodnes.bg) e иновативен дигитален продукт с основна цел да осигури възможности за достъп до актуална и надеждна информация, свързана с физическото и психическото здраве на децата. Проектът събира в регистър специалисти, работещи с деца – детски психолози и психиатри, логопеди, ресурсни учители, зъболекари, работещи с деца, АГ специалисти и др. Родителите ще могат да могат да научат повече за самия специалист в публикуваната визитка, да зададат конкретни въпроси и др. От своя страна специалистите ще могат да промотират дейността си и да бъдат полезни на родители и деца чрез безплатни материали. Платформата предоставя и възможност да бъдат популяризирани събития, водени от лектори и обучители, регистрирани в платформата. Дигиталният продукт “Детето днес” предвижда и меню със свободен достъп до ресурси – статии и материали от специалисти, инфографики, наръчници, презентации и др. Проекът ще се реализира в цялата страна, но с център град Пловдив.