Проект “Да рециклираме заедно!”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Следващият финалист в категория Зелени проекти е “Да рециклираме заедно!”, чуй повече за идеята сега. Всички останали финалисти можеш да видиш тук: www.postbankuniverse.bg.

 
 

 

 

Резюме на проекта:
 
 

Представяме ви нашия проект, който ние наричаме “Да рециклираме заедно!” Основната ни цел при осъществяване на проекта е чрез провеждане на информационни кампании в училища, които ще включват обучение с интерактивни информационни материали под формата на брошури, презентации, игри и викторини, да повишим познанията на децата, младежите и техните родители относно пластмасовите отпадъци, разграничението им в категории и същността на процесите на рециклиране. Ползата за природата и обществото при ползването на стоки, произведени от материали, получени от рециклирани отпадъци. Целта е да се насочи вниманието на обществото към употребяваната пластмаса в различните ѝ форми и в тази връзка да се предостави информация за вредата на пластмасата върху околната среда, особено в дългосрочен план. Да се създаде отговорно поведение за ограничаване използването на пластмаса в ежедневието ни и да се разяснят приложението и ползите от вече рециклирани материали.