Проект “Да построим по-слънчево бъдеще”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Представяме ти проекта на Иван-Александър Цонев “Да построим по-слънчево бъдеще”, категория Зелени проекти. Повече за идеята виж тук. Всички останали финалисти можеш да видиш тук: www.postbankuniverse.bg.

 
 

 
 

Резюме на проекта:

 
 

Проектът „Да построим слънчево бъдеще“ представлява зелен проект с насока развитие на енергийната ефективност на сгради и съоръжения чрез използването на слънчевата енергия, която е практически неизчерпаема. Целта на този проект е доказване чрез научен експеримент на ефективността на слънчевите панели върху фасадите на сградите и запознаване на широк кръг от хора с предимствата на подобен тип инвестиция. Експериментът ще се състои на територията на Република България (конкретно в град София) и ще бъде извършен от екип от специалисти (строителни инженери). Резултатите ще бъдат записани, анализирани и представени на конференции, семинари и социални събития из цялата страна (София, Пловдив, Варна, Бургас и други). Накрая резултатите ще бъдат публикувани в интернет пространството, с цел достигане до по-голям кръг от читатели.