Проект “Безплатен онлайн курс по биология за кандидат-студенти”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Чуй повече за “Безплатен онлайн курс по биология за кандидат-студенти” – следващият финалист в категория Образование. Всички останали финалисти можеш да видиш тук: www.postbankuniverse.bg.

 
 

 
 
Резюме на проекта:

 
 
В рамките на проекта се създава безплатен онлайн курс по биология за кандидат-студенти. Курсът се състои от видео уроци, които покриват целия учебен материал, нужен за кандидатстване в медицински университет. Към видео уроците има учебни куизове, тренировъчни видеа за разписване на теми и самопроверка, както и видеа, посветени на ефективното учене. Дава се и възможност за онлайн консултации с тютори – специалисти по съответните дисциплини. Учебните материали се създават от студенти-медици, минали по същия образователен път и споделящи своя опит. Студентите работят под ръководството на редактори от високо научно равнище – доктори по медицина или по биология. Проектът насърчава приемствеността между различните поколения медици, повишава личната ангажираност към качеството на образование, стимулира самообучението. Учебните материали, създадени в рамките на проекта, интегрират на гимназиално равнище характеристиките на качественото и интерактивно университетско образование.