Причината за устойчивия ръст на факторинг услугите на пазара е увеличаването на износа

FacebookTwitterLinkedInEmail

15 октомври 2015 г.

За втора поредна година Пощенска банка е запазила лидерската си позиция на пазара на факторинг услугите по изкупени вземания и е Фактор №1 за България с 37% пазарен дял от цялостния обем на факторинг услугите и с над 65% дял от експортния факторинг. Това стана ясно на днешната дискусия на тема “Факторинг – средство за развитие на бизнеса”, която се организира от b2b Media в партньорство с Българската търговско-промишлена палата, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Пощенска банка и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

За тази година се очаква над 5% ръст на факторинг услугите на пазара. В дискусията участваха началникът на отдел “Корпоративно транзакционно банкиране” в Пощенска банка, Николай Стоянов, и зам.-директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Никола Стоянов. И двамата потвърдиха, че причината за ръста на факторинг услугите през последните години е увеличаването на износа.

Според анализа на българския пазар близо 78% от факторинга идва от вътрешния пазар, 20% от експорт и 2% от импорт. Общият оборот на факторинг услугите на Пощенска банка към края на 2014 г. възлиза на 620 млн. евро. Банката е привлякла както нови корпоративни клиенти, така и нови контрагенти на настоящите си клиенти и е изградила здрав и печеливш портфейл.

Факторингът е търговска операция, при която дадена фирма “продава” своите вземания (по фактури) от клиенти на трето лице в замяна на незабавно плащане, което в общия случай е по-малко от номиналната фактурирана стойност на вземанията. Икономическият смисъл на операцията е да бъде освободен оборотният капитал на фирмата, “замразен” във вземания по неплатени фактури с отложено плащане, и да бъде реинвестиран в текущата дейност на фирмата.