Предимствата на инвестицията във взаимни фондове представи Васил Сланчев в подкаста “Парите говорят”

FacebookTwitterLinkedInEmail

25 май 2021 г.
 

“Взаимните фондове са финансов продукт, който помага на хората да постигнат добра доходност за спестяванията си в дългосрочен план. Те представляват инвестиционни портфейли от различни видове финансови активи – акции, облигации, суровини и други, които се управляват професионално и динамично от инвестиционни мениджъри в т.нар. управляващи дружества”. Това отбеляза Васил Сланчев, ръководител отдел “Частно банкиране и взаимни фондове” в управление “Капиталови пазари” в Пощенска банка, който участва в подкаста “Парите говорят”. Той каза, че инвестицията във взаимен фонд е колективна инвестиционна схема и е изключително подходящи за хора, които нямат необходимите познания, време и възможности сами да управляват парите си.
 

Пощенска банка има сериозна експертиза, тъй като дистрибутира взаимни фондове повече от 13 години посредством базираното си в Люксембург управляващо дружество Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. Взаимните фондове на нашата банка отговарят на най-добрите световни тенденции и са напълно хармонизирани с европейското законодателство, като по този начин се получава в максимална степен прозрачност и защита на инвеститорите”, посочи по време на дискусията Васил Сланчев като добави, че взаимните фондове имат свои сериозни потребители в България.
 

Портфейлът на взаимния фонд се управлява професионално от мениджъри с голям опит и инвеститорите могат да разчитат на правилните решения, които те взимат, заяви в подкаста той и акцентира, че при купуването на дялове от взаимен фонд, се купуват различни видове активи, което минимизира риска на инвестицията и той е по-нисък в сравнение с инвестицията в един клас активи. Като друго предимство беше откроен факта, че инвестицията във взаимен фонд може да осигури достъп до международни пазари, изключително достъпна е и за целта не е необходимо да се разполага със значителна сума пари.
 

Сред темите, застъпени в разговора, беше и инвестирането в ESG фондове. Васил Сланчев обясни, че инвестирането в ESG фондове (Environmental, Social and Governance) включва теми, свързани с устойчивото развитие на обществото като проучване и отчитане на екологични, социални и управленски въпроси, в допълнение към обичайните финансови инструменти. “Пребивавайки в настоящето на Земята все по-често си задаваме въпроса дали не застрашаваме бъдещето си и какво можем да направим, за да защитим околната среда за следващите поколения”, заяви той и каза, че това е същността на отговорното и устойчиво инвестиране в ESG фондове. Затова, по думите му, някои мениджъри на фондове изключват инвестициите в сектори, считани за неетични, като свързани с оръжеен бизнес, производство на алкохол и цигари, добив на въглища, а в противовес на това залагат на инвестиции в модерни здравни технологии и източници на зелена енергия.
 

За слушателите на подкаста Васил Сланчев посочи, че очаква занапред да има интерес към life-cycle фондовете, които ще се превърнат в предпочитани активи. “Тези взаимни фондове са гореща тема и са популярни в САЩ, в Европа все още ги има предимно в скандинавските държави, но скоро ще са достъпни и за клиентите на Пощенска банка. Те са свързани с дългосрочно планиране и спестяване на средства и ще позволят да спестяват инвеститори от 18 години до пенсионна възраст”, подчерта той. Според него, те са “уникални”, защото взаимният фонд при тях предлага една по-широка диверсификация на портфейла и професионално управление на средствата за различните периоди от житейския цикъл.
 

В заключение Васил Сланчев насърчи потребителите да се запознаят подробно с предимствата на взаимните фондове, които Пощенска банка дистрибутира.