Пощенска е най-добрата банка попечител за чуждестранни и местни клиенти у нас

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска е най-добрата банка попечител за чуждестранни и местни клиенти у нас

Юробанк И Еф Джи Груп получава най-високия рейтинг за попечителски услуги за чуждестранни клиенти инвеститори на всички пазари

14 януари 2011 г.

Пощенска банка беше определена за най-добра банка у нас, предлагаща попечителски услуги на чуждестранни и местни институционални инвеститори, в ежегодната класация на списание “Глоубъл къстодиън”. В проучването на изданието за развиващите се пазари за изминалата година Пощенска банка получава най-високата оценка за предлаганите от нея услуги в двете категории – “Чуждестранни клиенти” и “Местни клиенти” и всички приложими под-категории, сред които “Стойност на услугата и ангажираност”, “Обслужване”, “Сетълмент”, “Корпоративни събития” и т.н.

Същевременно Юробанк И Еф Джи Груп, към която принадлежи Пощенска банка, получи най-високия рейтинг за предоставяни попечителски услуги на чуждестранни клиенти за всички пазари в региона, където предлага услугата – България, Гърция, Румъния и Кипър.

Пощенска банка предлага пълна гама попечителски услуги на местни и чужди институционални клиенти, включително съхранение на клиентски портфейли от ценни книжа и извършване на операции с тях, информационно обслужване и обработване на корпоративни събития, събиране на доходи и извършване на плащания към трети страни, осигуряване спазването на нормативните и други правила, както и отчетна и контролна дейност.

Списание “Глобъл Къстодиън” (GlobalCustodian.com) е профилирано издание, което отразява услугите с ценни книжа на световния пазар и се публикува 5 пъти годишно. Изданието предлага анализи и коментари на последните новини и събития в сектора и е известно със своите годишни проучвания, които се приемат като бенчмарк за сектора. Ежегодно публикува класация на банките, предоставящи попечителски услуги, след проучване сред клиентите им.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 86,9 млрд. евро активи и над 23 000 служители, която предлага своите продукти и услуги в над 1 600 свои локации и чрез алтернативни дистрибуционни канали. В Европа групата присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи Груп е част от И Еф Джи Груп, една от най-големите международни банкови групи с присъствие в 40 страни