Пощенска банка успешно интегрира ESG критериите в своето портфолио

FacebookTwitterLinkedInEmail

Ключовата роля на банките в ESG инициативата  беше една от темите в годишната Risk management конференция на ICAP

 

Успешната интеграция на ESG стратегията във финансовия сектор беше тема на дискусия в рамките на 13-тата годишна Credit Risk конференция, организирана от ICAP България. Ключовата роля на банките бе представена от Катерина Иванова, мениджър “Управление на пасивите и активите“ в Пощенска банка, която разгледа в детайли трансформацията, през която преминават финансовите институции. Иванова посочи, че именно банките са решаващ фактор в тези процеси, защото те ще навигират и подкрепят прехода чрез пренасочване на капитали към устойчиви проекти.

 

Катерина Иванова представи напредъка на Пощенска банка, като пример за интегрирането на успешна ESG стратегия и презентира конкретните продукти, свързани с инициативата. “През 2021 г. стартирахме структуриран депозит с възможност за допълнителна възвръщаемост, свързана с индекс, който проследява тридесет избрани водещи европейски ESG компании“, посочи Иванова и допълни, че освен това банката предлага “Зелени кредити” за малки и средни предприятия, които подкрепят инвестиции във възобновяеми енергийни източници, подобрение на енергийната ефективност на сгради, машини и съоръжения и покупка на електрически автомобили за бизнеса.

 

Тя коментира, че компаниите, които разработват и прилагат свои ESG стратегии, доказано се справят по-добре в дългосрочен план. Банките също постепенно променят продуктите си, като ги ориентират към ESG инициативата и това се отнася както за отпусканите кредити, така и за инвестиционните продукти. Тя прогнозира, че предстои сериозно увеличение на капиталовите потоци, което ще стимулира устойчивите проекти, които са в основата на инициативата. От изнесените данни стана ясно, че през 2021 г. световният  пазар за устойчиво финансиране се е утроил сравнение с 2020 г., а западна Европа е основният двигател на този ръст. Скокът в енергийните цени през 2022 допълнително ускорява преминаването към възобновяема енергия. Цифрите показват, че глобалните ESG активи през 2020 г. са били над 35 трилиона долара, което на практика показва, че ESG задава нови правила и преоформя глобалното управление на активи.

 

По време на дискусията стана ясно, че у нас големи очаквания в тази посока са свързани Плана за възстановяване и развитие, който предвижда 6 милиарда лева европейски средства да бъдат насочени  в “Зелена България“. Публичните средства по линия на Плана за възстановяване и развитие, както и от над-националните европейски фондове, ще бъдат комбинирани с частни инвестиции, за да се постигне по-голям ефект, обясни Катерина Иванова и добави, че очаква този процес да стимулира търговските банки да се включат още по-активно, като комбинират собствените си ресурси и опит с тези публичните средства, за да подкрепят устойчивото кредитиране на физически лица, фирми и държавни компании. Според нея една от ефективните мерки, която може да гарантира правилното насочване на средства е прилагането на програми за споделяне на риска, структурирани от мултинационални и регионални банки за развитие.

 

Европейският инвестиционен фонд, част от групата на Европейската инвестиционна банка, наскоро обяви своята Гаранционна програма за устойчиво кредитиране, в която Пощенска банка предстои да се включи. Българската банка за развитие също е в процес на въвеждане на подобни инструменти в партньорство с местни търговски банки, обясни Катерина Иванова и добави, че съгласно българския План за възстановяване и развитие, подобни инструменти за гарантиране на устойчиво кредитиране са в процес на разработване и скоро ще бъдат пуснати в действие. “Всички тези инициативи ще позволят на банките да предоставят финансиране при преференциални условия за зелени предприятия, както и зелени инвестиции за бизнеса и за физически лица.“, сподели още Катерина Иванова.