Пощенска банка удвоява привилегиите за клиенти с кредитни карти

FacebookTwitterLinkedInEmail

От 19 април до 19 юни 2013 г. за всеки изхарчен лев за покупки с кредитна карта от Пощенска банка клиентите на банката получават два пъти повече бонус точки по програма за лоялност MyRewards, които могат да осребрят в пари. В допълнение на това, за всеки похарчен лев в бензиностанции ЕКО и книжарници Orange на ПОС терминал на Пощенска банка получават и още една допълнителна точка по програмата.

Пощенска банка разработва специалната програма за лоялност MyRewards за всички свои клиенти с кредитни карти. При всяка покупка, при търговец или в интернет, клиентите получават бонус точки, които могат да осребрят в пари по тяхно желание, съгласно условията на програмата. Колкото повече използват кредитната си карта за покупки, толкова по-голям процент от платените суми получават като парични награди, които могат да осребрят и да пазаруват отново.

Паричната равностойност на събраните бонус точки се превежда по бонус карта MyRewards на клиента. С обменените парични награди по карта MyRewards клиентите на банката могат да пазаруват в близо 10 000 търговски обекта в цялата страна, милиони в чужбина или в интернет. Ако стойността на желаната от клиента покупка е по-голяма от наличния баланс по неговата карта MyRewards, той може да доплати разликата в брой или с кредитна карта от Пощенска банка.

Колкото по-често клиентите използват кредитната си картата, толкова повече точки събират. Независимо от стойността на транзакцията, те събират точки срещу всеки похарчен лев. Например ако използват редовно кредитната си карта за плащане на разходи за комунални услуги (удобно и лесно през банкомат, онлайн банкиране или е-pay), храна и гориво, паричните награди, които ще получат, могат значително да надхвърлят стойността на годишната такса за обслужване по картата и да им останат пари за нови покупки. Точките се натрупват на кумулативен принцип до момента на тяхното осребряване.

Пощенска банка предлага голямо разнообразие от кредитни карти American Express® и Visa, за да може всеки клиент да намери “своята” карта в зависимост от личните си нужди.

Предимствата на кредитните карти на Пощенска банка включват и дълъг безлихвен гратисен период за погасяване на задълженията по тях. При ползване на гратисния период заедно с липсата на такса при покупки, клиентът значително оптимизира разходите си при използване на картата. Освен програмата за лоялност, клиентите на Пощенска банка получават различни отстъпки в множество магазини, ресторанти, вериги бензиностанции, туристически агенции и др. Подробна информация за тези обекти и отстъпките в тях може да бъде намерена в каталог SELECTS 2013-2014.