Пощенска банка с промоционални условия по депозити

FacebookTwitterLinkedInEmail

До 17 януари депозитните продукти на банката носят допълнителна доходност

В отговор на засиления потребителски интерес към депозитни продукти, Пощенска банка обявява промоционални условия по два депозита – “1, 2 или 3 – Интерес” и “6-месечен промоционален депозит”, които предлагат висока доходност и гарантирана възвръщаемост на средствата.

Доходността на депозит “1, 2 или 3 – Интерес” е по-висока от стандартните едномесечни и тримесечни спестовни продукти. Лихвата достига до 4% при нарастващ лихвен процент всеки месец в 3 последователни едномесечни лихвени периода. “Сред предимствата на депозита е растящата лихва, при която подновеният за следващ едномесечен период депозит се олихвява при по-висок лихвен процент, а натрупаната лихва се прибавя към сумата на депозита”, коментира г-н Мартин Богданов, директор “Персонално банкиране и депозити” в Пощенска банка. “В допълнение, потребителите могат да бъдат сигурни в доходността на депозита, тъй като при прекратяване не губят изплатената лихва за предходния месец”, допълни той.

При откриване на 6-месечен промоционален депозит в Пощенска банка, клиентите получават лихвата за целия срок предварително – в деня на откриване на депозита. Продуктът е с фиксирана лихва за целия период, като годишните лихвени проценти са 4,20% за лева, 4% за евро и 3% за долари.

Възможност да се възползват от новите депозити имат всички нови или съществуващи клиенти на Пощенска банка до 17 януари 2014 г., като минималната сума за откриване е 1000 валутни единици – лева, евро или щатски долари.