Пощенска банка с преференциални условия по кредити за земеделските производители

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка подписа споразумение с Българската банка за развитие (ББР) за целево финансиране на селскостопански производители.

С общо 5 млн. лв. ще бъдат финансирани българските земеделци. Кредитите от Пощенска банка ще се предлагат при преференциални лихвени нива до 5,75%. Допълнителна полза за земеделците е липсата на такса управление по кредита. Селскостопанските производители ще могат да се възползват от два вида кредити – оборотни и инвестиционни. Максималният размер на финансирането, което банката може да предостави по програмата, е 500 000 лв.

Секторът е от изключителна важност за икономиката на страната като според предварителните данни на НСИ за 2013 г., брутната добавена стойност по базисни цени на селскостопанска продукция ще достигне 2.9 млрд. лв.

“България е държава с отлични предпоставки за развитието на селското стопанство. От една страна ние имаме и следваме традициите, а от друга – все повече земеделци залагат на иновациите и международните стандарти в дейността си. Като техни партньори, ние от Пощенска банка се опитваме да подпомогнем ръста в сектора като цяло”, каза Ангел Матеев, началник управление Банкиране малък бизнес в Пощенска банка.