Пощенска банка с още по-изгодни лихви по жилищните си кредити

FacebookTwitterLinkedInEmail

В допълнение към иновативния Спестовен жилищен кредит, предлаган ексклузивно от Пощенска банка (www.postbank.bg) на българския пазар, от началото на месец октомври банката представя и нови още по-изгодни условия за жилищни кредити в лева.

Плаващата лихва по жилищните кредити на Пощенска банка е вече 4.5% през първата година и 6.5% през остатъка от периода. Промоционалните условия, които важат за жилищни кредити, усвоени до 31.12.2013 г., включват и по-ниска месечна такса за управление на кредита. Освен това банката предлага възможност за гъвкаво погасяване на месечните вноски с опция “Флекси”, която позволява пропускане на една вноска годишно или намаляване на вноските наполовина – до 6 вноски по кредита в рамките на всяка календарна година. Офертата е валидна за нови кредити, усвоени за покупка, ремонт, подобрения, строеж и довършване на жилище.

За да бъде в крак със съвременните тенденции, Пощенска банка прилага изключително гъвкава политика по отношение на разработването на своите продукти. В отговор на очакванията, изискванията и нуждите на клиентите банката наскоро представи за първи път на българския пазар “Спестовен жилищен кредит”. Това е иновативен продукт, с който лихвата по кредита намалява автоматично и може да се понижи до 5.9%, когато кредитополучателите увеличават размера на спестяванията си в банката. Същевременно клиентите запазват дохода от средствата си и продължават да разполагат с тях напълно свободно. Информация за новия Спестовен жилищен кредит можете да намерите на www.SavingLoan.bg.

До края на годината всички жилищни кредити, предлагани от Пощенска банка, са без такси за кандидатстване и предсрочно погасяване със собствени средства след третата година. Кредитополучателите могат да се възползват и от гратисен период по главницата за първите 12 месеца от кредита.

Допълнително улеснение за клиентите е възможността за безплатна онлайн апликация за жилищен кредит чрез интернет сайта на банката: https://apply.postbank.bg/Loan/Apply.aspx#.