Пощенска банка с отличие от Европейската банка за възстановяване и развитие

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка беше отличена за седми път с високото отличие от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – наградата за “Най-активна банка в България в търговското финансиране за 2020 г.” (“Most Active Issuing Bank in Bulgaria in 2020”). Призът беше връчен по време на юбилейната 30-а официална среща, която се проведе в онлайн формат и с домакинството на Лондон.

Пощенска банка постигна общ обем на реализираните по програмата сделки, който възлиза на над 3 милиона Евро за изминалата година. Институцията, с помощта на програмата за търговско финансиране на ЕБВР, активно подкрепя външнотърговската дейност на български фирми, като им предоставя пълен пакет от продукти, които намаляват до минимум рисковете за тях и им осигуряват възможности за развитие на външни пазари. Пощенска банка, която още през 2004 г. започва да предлага факторинг услуги на българския пазар, традиционно отчита отлични резултати и за поредна година е водеща на пазара на факторинг услуги в България – с над 47% пазарен дял от цялостния обем на факторинг бизнеса и приблизително 60% дял от експортния факторинг. На годишна база за 2020 г. финансовата институция запазва обемите си на факторинг услугите спрямо 2019 г. въпреки несигурната икономическа обстановка и предизвикателствата, породени от вируса на Covid-19. Пощенска банка предлага услугите си в областта на факторинга в над 70 държави от Европа, Югоизточна Азия, Северна и Южна Америка.

“Получаването за седми път на това престижно отличие от Европейската банка за възстановяване и развитие е признание за усилията на целия екип и за Пощенска банка е чест да го приеме. В Пощенска банка инвестираме в развитието и подпомагането на предприемаческата екосистема като подкрепяме добрите идеи и проекти, защото те носят добавена стойност за икономиката и водят до повишаване на стандарта, благосъстоянието и конкурентоспособността. Наградата е ясно потвърждение за изградените работещи дългосрочни партньорства, основани на професионализъм и отлична експертиза, затова допълнително ни насърчава да продължаваме да работим в тази посока“, посочиха от Пощенска банка.

По време на церемонията по обявяване на победителите директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие Одил Рено-Басо подчерта колко тежки са били безпрецедентните прекъсвания в международната търговия, причинени от глобалната пандемия в последната година и половина. “Виждам колко усърдно продължавате да работите затова вярвам, че ще преодолеем и това предизвикателство“, допълни тя.

Церемонията в Лондон беше част от 30-та годишна среща на ЕБВР. Успоредно с нея се проведе и бизнес форум, посветен на иновациите, дигиталните трансформации, изграждането и развитието на по-добри и устойчиви икономики. Петдневният виртуален бизнес форум предложи на гостите динамична дискусионна програма със широко обхватни теми, както и поредица от специални събития. Сред участниците имаше водещи финансисти, икономисти, бизнесмени, представители на държавни институции.

Европейската банка за възстановяване и развитие е създадена през 1991 г. с цел да допринесе за икономическия прогрес и да подпомогне прехода към пазарно ориентирана икономика на страните от Централна и Източна Европа, приели да съблюдават принципите на плуралистичната демокрация. Акционери в нея са 68 държави и 2 междудържавни институции – Европейският съюз и Европейската инвестиционна банка. Чрез инвестиционната си политика ЕБВР подпомага и съдейства за осъществяване на структурни и секторни реформи в страните на дейност, развитието на конкуренцията, стимулирането на частната инициатива и развитието на инфраструктурата, необходима за подкрепата на частния сектор.

5.-Certificate_crv_SM