Пощенска банка с нов “Eкспресен потребителски кредит”

FacebookTwitterLinkedInEmail

Клиентите получават отговор и усвояват кредита в рамките на 3 часа

 

Пощенска банка (www.postbank.bg) предлага нова услуга за експресно разглеждане на искане за отпускане на потребителски кредит.

Новият “Експресен потребителски кредит” дава възможност на клиентите да се възползват от приоритетно разглеждане на искането им за отпускане на потребителски кредит и за усвояване на сумата в рамките на 3 работни часа.

“Решихме да предоставим опцията за експресно кредитиране, за да можем да подпомогнем нашите клиенти в подготовката на децата им за новата учебна година, да посрещнат разходи за неотложен ремонт преди зимата или възможност за допълнително финансиране след големите разходи, направени по време на летните отпуски”, коментира Виктор Стоянов, началник отдел “Потребителски кредити и авто-бизнес” на Пощенска банка.

С въвеждането на новия потребителски кредит, Пощенска банка се ангажира в рамките на 2 работни часа от подаването на искането за кредит да изготви становище, с което да одобри, отхвърли или да изиска допълнителна информация от страна на клиента. При одобрение банката дава възможност за сключване на договор за потребителски кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. В допълнение, клиентът се информира за наличието на становище от страна на банката бързо и удобно чрез SMS известяване.

Експресният кредит се предлага в лева, с опция “Флекси”, предоставяща възможност за гъвкаво погасяване, както и застраховка “Защита на плащанията”, осигуряваща покритие на месечните вноски в случай на непредвидени обстоятелства и събития като безработица, нетрудоспособност и др.

Допълнително информация за “Експресен потребителски кредит”: Център за обслужване на клиенти на т. 0700 18 555 (достъпен 24/7) и във всеки един клон на Пощенска банка.