Пощенска банка с нови промоционални условия по потребителски кредити

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка (www.postbank.bg) започва нова промоционална кампания по потребителските си кредити в лева с фиксирана и плаваща лихва. Предложението е валидно за всички кандидати, подали заявления за кредит в периода 1 октомври – 31 декември 2013 г.

Клиентите могат да се възползват от 2% по-ниска лихва за първата година, като няма да дължат такса за отпускане на кредит. С новите условия, преференциалните офертите започват от 7% лихва за първата година и 9% за оставащия период. В допълнение към атрактивните условия кандидатствалите в промоционалния период ще заплащат такса за разглеждане на документи само при одобрение и усвояване на сумата. Промоционалното предложение е валидно за всички потребителски кредити в лева с плаващ и фиксиран лихвен процент при срок за изплащане от минимум 3 до максимум 10 години.

Допълнителните предимства на предложението са, че клиентите могат да рефинансират съществуващите си задължения в няколко финансови институции и по този начин да намалят с до 30 % месечните си разходи по обслужването на дълговете си. Освен това с опцията “Флекси” клиентите имат възможност за гъвкаво погасяване кредита си, а със застраховка “Защита на плащанията” да си осигурят покритие на месечните вноски по кредита в случай на безработица, нетрудоспособност и др.

Всички клиенти могат да подадат заявление за кредит чрез услугата “Онлайн кандидатстване”, достъпна на официалната страница на Пощенска банка www.postbank.bg.

Допълнителна информация можете да намерите на www.postbank.bg, тел. 0700 18 555 или в най-близкия клон на Пощенска банка.