Пощенска банка стартира мащабно обучение на 215 ученици от Националната търговско-банкова гимназия и Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Пощенска банка стартира мащабно обучение на 215 гимназисти от 10-и, 11-и и 12-и класове на Националната търговско-банкова гимназия и Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси. В рамките на три месеца в поредица от лекции експертите на банката, които притежават международно ноу-хау и богат професионален опит, ще запознаят учениците в детайли с банковото дело, като им предоставят ценни знания и практически насоки за бъдещата им успешна кариерна и житейска реализация. Интензивната образователна програма, която трите институции реализират, е продължение на дългосрочното устойчиво партньорство между Пощенска банка и Националната търговско-банкова гимназия. Под формата на многогодишна подкрепа и менторство на ученици от гимназията финансовата институция помага на ученическата банка Postbank Next.

 

В първата лекция на тема “Структура и организация на търговска банка“ Борислав Попов, мениджър “Развитие на таланти“, Банкиране на дребно в Пощенска банка представи пред младежите основните характеристики на международната финансова система и ролята на кредитните институции за глобалното и националното икономическо развитие. Той запозна в детайли бъдещите банкери с елементите на бизнес средата и ролята на банките за изграждане на устойчива предприемаческа екосистема, с организационната и бизнес структура на компаниите. Гимназистите научиха за разнообразните инструменти за управление на представянето, необходимостта от дефиниране на стратегическите цели за развитието на таланти, както и с начините за формирането, измерването и оценката на постигнатото. Борислав Попов сподели пред учениците как дигитализацията и технологиите променят бизнес моделите и как Пощенска банка успешно интегрира модерните решения в организационната си структура в ролята си на пазарен лидер.

 

Качественото образование и непосредствената връзка между училищата, университетите и бизнеса е водещ приоритет в корпоративната социална отговорност на Пощенска банка. Ето защо финансовата институция реализира множество инициативи с фокус върху усъвършенстването на младите хора, които са бъдещите пазарни лидери. Инвестициите в образование благодарение на споделяне на новости в професията, повишаването на квалификацията и компетентностите на учениците от професионалните училища с помощта на екипа от експерти на Пощенска банка ще им помогне за правилния избор на професия и бъдещата успешна кариерна реализация.