Пощенска банка среща бизнеса

FacebookTwitterLinkedInEmail

През месец април се проведоха 5 много успешни конференции от поредицата “Пощенска банка среща бизнеса” в градовете Добрич, Разград, Шумен, Перник и Ловеч. Събитията са част от срещите ни с представители на малкия и среден бизнес, клиенти и партньори, които традиционно организираме в ключови за банката региони. На тях г-н Герджиков, мениджър “Бизнес развитие” в управление “Банкиране малък бизнес” разказа за раздвижването на бизнес кредитирането и участието на Пощенска банка в национални и европейски програми за стимулиране на малкия бизнес.

С нас отново бяха и експертите от консултантската компания InteliAgro, които на свой ред очертаха основните тенденции в развитието на селското стопанство в съответните региони и споделиха своите препоръки за създаване на добър проект и успешно участие в различните програми за финансиране на малкия и среден бизнес.

През май и юни ни предстоят подобни събития и във Велико Търново, Сливен, Стара Загора и Сандански.