Пощенска банка спечели престижния приз за Еко работодател от Career Show 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка зае първо място в категория Еко работодател от конкурса за наградите на Career Show 2019, в който авторитетно жури оцени най-добрите практики на компаниите.

Пощенска банка бе отличена за цялостната си корпоративно социална отговорност с фокус върху околната среда. Целта на компанията е да насърчава отговорното екологично поведение – сред служителите и сред обществото. Банката има вътрешен “Зелен борд“ и звено “Екологичен офис“, които предлагат мерки за намаляване на негативните въздействия върху околната среда, включително по отношение на финансиращата ѝ дейност. Така се спестяват ресурси – енергия, оптимизира се количеството използвана вода, намалява се употребата на хартия, рециклират се хартия, тонери, IT техника. Само с въвеждане на дигитален подпис във всичките си клонове, банката намали разходите за хартия с близо 40% за година.

Пощенска банка реализира и цялостна вътрешна програма “Зелени заедно“. Активностите в нея целят повишаване на знанията на служителите по темите за опазването на околната среда и създаване на екологични навици. Част от тях са: организирани доброволчески кампании по засаждане на дървета и почистване на площи, грижа за животни, възстановяване на екопътеки, информационни кампании, които насърчават активния начин на живот и др. Като част от цялостната си политика за устойчиво развитие и природосъобразно поведение, Пощенска банка изпълнява инициативата “Герои в зелено“. В нея служителите получават финансиране от банката за местни екологични проекти, които реализират с доброволчески труд – близо 10 такива проекти вече са приключени успешно.

certtt