Пощенска банка се присъедини към инициативата за опазване на околната среда на ООН

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка се присъедини към Финансовата инициатива към Програмата за опазване на околната среда на Организацията на обединените нации (UNEP).

Инициативата обединява над 200 институции от над 40 страни, включително банки, застрахователи и инвестиционни фондове, и представлява уникална форма на партньорство, спомагаща за своевременния и конструктивен анализ на глобалните, екологични и социални проблеми в светлината на устойчивото развитие на бизнеса.

Програмата за опазване на околната среда към ООН е създадена през 1972 г. в Стокхолм и има мандат да насърчава постигането на икономически растеж, съвместим с приоритетната цел за опазване на околната среда. Финансовата инициатива към Програмата се заражда през 1991 г., когато малка група търговски банки се присъединяват към усилията на ООН за катализиране на екологичните идеи в сектора.

Инициативата спомага за диалога между широк кръг финансови институции, включително търговски банки, инвестиционни банки, фондове, международни банки за развитие и агенции и допринася за постигането на баланс между икономическия растеж, опазването на околната среда и устойчивото развитие. Допълнителна цел на UNEP е стимулирането на частните инвестиции в екологично чисти технологии и услуги.

С присъединяването си към програмата Пощенска банка ще насърчава интеграцията на решения на наболели екологични проблеми във всички аспекти на своята дейност.