Пощенска банка се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка се присъедини към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, за да разшири допълнително своите инициативи в подкрепа на обществото и околната среда. С присъединяването банката още веднъж заявява своята готовност да провежда корпоративна политика, която спазва 10-те универсални принципа за социална отговорност и опазване на околната среда на Глобалния договор.

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации, която ангажира бизнеса с основните социални и екологични предизвикателства и насърчава неговата обществена отговорност и спазването на етичните бизнес стандарти. Организацията призовава активни и социално отговорни компании да възприемат, подкрепят и приложат в своята сфера на влияние, сбор от ценности − десет универсални принципа, разделени в четири основни категории: права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция.

Вече повече от 25 години инвестициите в устойчиво развитие са основен част от дейността на Пощенска банка. Финансовата институция е изключително активна в сферата на корпоративната социална отговорност и осъществява редица социално значими проекти в областта на образованието, опазването на околната среда, спорта и корпоративното дарителство.

Глобалният договор на ООН съществува от 1999 г. и на международно ниво обединява на доброволна основа почти 8 000 компании, бизнес асоциации, неправителствени организации от 130 държави в мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване. Мрежата в България функционира като част от глобалната мрежа и обединява над 30 членове.