Пощенска банка разработи нов за пазара продукт за семейно банкиране

FacebookTwitterLinkedInEmail

12 ноември 2015 г.

Богат пакет от услуги за ежедневно банкиране получават клиентите на Пощенска банка с програмата “Моето семейство”. Това е първата у нас банкова програма, която работи за цялото семейство. Тя лесно може да се адаптира към финансовите потребности на клиентите, като членовете на семейството сами решават кои продукти да включат и от кои преференции да се възползват. За разлика от обичайните банкови пакети, новата програма предлага и иновативни решения за защита на семейния бюджет.

“В стратегията на нашата банка е заложено както разработването на иновативни продукти, така и интегрирането им в съвременни дигитални канали. Затова представяме основните характеристики и предимства на програмата “Моето семейство”, така че да са лесно разбираеми за всички потребители, с модерен видео материал, достъпен на видео канала на Пощенска банка в YouTube. Нашата цел е да разработваме модерни финансови решения и да бъдем максимално близо до своите клиенти както по отношение на продуктите и услугите, които предлагаме, така и по отношение на начина, по който ги комуникираме”, коментира Румен Радушев, началник управление “Индивидуално банкиране” в Пощенска банка.

Видео представянето на програмата е достъпно тук: https://goo.gl/CDiUFH

С програмата “Моето семейство” клиентите на банката спестяват над 100 лв. от годишния си разход за такси по банкови продукти и услуги, като същевременно получават преференциални условия по потребителски и жилищен кредит и овърдрафт, както и по-високи лихви по разплащателната сметка в лева и детски спестовен влог. Колкото повече услуги бъдат включени в програмата, толкова по-голяма сума клиентите спестяват от семейния си бюджет, а месечната такса остава непроменена.

Освен оптимизация на семейния бюджет програмата дава възможност на потребителите да спестят и време, ползвайки многобройните възможности за дигитално обслужване на Пощенска банка. Те могат да ползват безплатно онлайн банкиране, неограничено теглене без такса от 340 банкомата на Пощенска банка и 20% отстъпка при закупуване на квалифициран електронен подпис (КЕП). А чрез включване на услугата “Универсален платец”, потребителят получава и до 3 плащания на комунални услуги на месец. Това носи удобство и пести време от чакане по гишета и опашки, като също гарантира, че няма да се пропусне плащане например на сметка за ток, вода и парно, тъй като дължимите суми се заплащат автоматично.

Програмата “Моето семейство” носи също сигурност и спокойствие с включената безплатна застраховка “Защита на сметките в домакинството”, както и 10% отстъпка от месечната такса за застраховка “Защита на семейството”. При неблагоприятни ситуации тези застраховки осигуряват покриване на разходите за битови сметки, както и финансова подкрепа при непредвидени инциденти и злополуки.

За да отговори в максимална степен на нуждите на всички свои клиенти, Пощенска банка предлага също пакетни програми за индивидуални клиенти – “Моите финанси” и “Моето банкиране”. Чрез тях потребителите могат да спестят от месечните си разходи и получават преференциални условия по различни кредитни продукти. Повече информация за пакетните предложения на банката може да откриете на: https://www.postbank.bg/bg-BG/Individuals/Package_programs/.

*Да вземем за пример потребител на програма “Моето семейство”, който има две разплащателни сметки (първа за титуляр по програмата и втора за съпруг/ата), сметка за обслужване на кредит, разплащателна сметка в евро или долари, ползва пет месечни тегления от банкомат, 3 SMS известия, застраховка “Защита на сметките в домакинството” и едно месечно плащане между разплащателната му и сметката му за обслужване на кредит. Когато клиентът полза всяка една от тези услуги поотделно, без да участва в пакетната програма, общата дължима сума за месечни такси ще бъде 15.65 лв. При включване в “Моето семейство” с превод на заплата, потребителят ще дължи една месечна такса за всички тези услуги в размер на само 6.95 лв. Това прави общата дължима сума в размер на 83.40 лева на година, докато извън програмата годишно ще се дължат 187.80 лева за такси обслужване на отделните продукти. На практика това означава, че с програмата “Моето семейство” клиентът намалява разходите си с над 100 лв. на годишна база.

*Приложено: Информационна графика за посочения пример.

Информационна графика пример "Моето семейство"