Пощенска банка представя иновативен структуриран депозит с възможност за атрактивна доходност

FacebookTwitterLinkedInEmail

29 юни 2021 г. 
 
 

Пощенска банка стартира предлагането на още един свой иновативен депозитен продукт –“Структуриран Депозит Index Climate Change в ЕUR“, насочен към клиенти, които търсят допълнителни решения за своите спестявания. Най-новото депозитно решение на банката се предлага в евро за 72 месеца, с гарантирана главница и възможност за доходност, която е обвързана с представянето на индекс – Solactive Climate Change Europe BTI PR Index. В сравнение с актуалните стандартни срочни депозити “Index Climate Change” е добра алтернатива за инвестиция с възможност за получаване на доходност.
 

Доходността по структурирания депозит “Index Climate Change” се определя от представянето на индекса Solactive Climate Change Europe BTI PR Index. При постигнато положително изменение на индекса между началната и крайната дата за периода на депозита, на падежа може да бъде получена доходност, равна на 53% от положителното процентно изменение на индекса, а в обратния случай не се губи нищо от главницата на депозита. Продуктът предвижда възможност за предсрочно прекратяване, което може да стане без неустойка по време на набирателния период и с неустойка от 6% от депозираната сума при предсрочно прекратяване на депозита след това. Минималната сума за откриване на депозита е 5 000 евро.
 

Изборът на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index е част от устойчивата политика и дългосрочните инвестиции, които банката прави по отношение на опазване на околната среда и съхранението на природните ресурси. Индексът е съставен от акциите на 30 европейски компании, които чрез дейността си и иновативни решения се стремят да се придържат към целите, заложени в Парижкото споразумение за ограничаване на повишаване на температурата на Земята до 2 градуса до 2050 г. Това за пореден път отличава Пощенска банка като отговорна институция, ангажирана с осъществяването на екологично съобразен бизнес.
 

“Все повече наши клиенти целят да си осигурят по-добра доходност от стандартните депозитни продукти, затова разработихме този иновативен продукт, който съчетава срочен депозит и възможност за доходност, обвързана с представянето на индекс Solactive Climate Change Europe BTI PR Index. “Структуриран Депозит Index Climate Change” е алтернатива на спестовните продукти, която гарантира цялостно изплащане на инвестирания капитал на датата на падежа и едновременно предлага възможност за реализиране на доходност. Една от основните ни цели вече 30 години е да предоставяме на нашите клиенти възможно най-добрите финансови решения и качествени продукти, които да отговарят на конкретните им нужди”, коментират от Пощенска банка.
 

Повече детайли и информация за индекса може да откриете тук, както и в Основния информационен документ за продукта.*
 

Пощенска банка разполага с богато портфолио иновативни спестовни решения, които са персонализирани и отговарят на финансовите потребности на клиентите, за да им осигурят още по-добро потребителско преживяване. Сред водещите предложения са Депозит “Златна рента”, комбиниран продукт “СпестИнвест”, който е съчетание от депозит и инвестиция във взаимен фонд, както и Спестовна сметка “Мега Плюс” с възможност за издаване на дебитна карта към нея. Друго специализирано решение, от което могат да се възползват клиентите на банката, е застраховката “Моят план” – дългосрочна застраховка “Живот” със спестовен характер.
 

Допълнителна информация за актуалните спестовни продукти, предлагани от Пощенска банка, можете да намерите на www.postbank.bg.
 

*Този материал не е препоръка за вземане на инвестиционно решение и не замества индивидуалната консултация с Ваш независим финансов консултант.