Пощенска банка предлага студентски кредит с 6,5% лихва

FacebookTwitterLinkedInEmail

27 август 2015 г.

През най-активните месеци за записване във висшите учебни заведения в страната и в резултат на засилен потребителски интерес към студентските кредити с държавна финансова подкрепа Пощенска банка предлага студентски кредит с промоционална фиксирана лихва от 6,5% за целия период на кредита, за който не се дължат такси и комисиони. Той се отпуска по линия на държавната програма за кредитиране на студенти и докторанти, съгласно подписания през юли 2013 г. договор с министъра на образованието и науката. От стартирането на програмата през 2010 г. Пощенска банка е първата банка участник в нея, която предлага по-нисък лихвен процент от регламентирания в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

Финансирането по програмата за студентско кредитиране е целево и е предназначено за заплащане на семестриалните такси или за издръжка на дете, родено или осиновено по време на обучението. От този тип кредити могат да се възползват студенти и докторанти, обучаващи се на територията на България и в университети, акредитирани от Министерството на образованието и науката. Кандидатстващите трябва да бъдат български граждани, граждани на друга страна членка на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, на възраст до 35 г., записани в редовна форма на обучение, да нямат придобита същата образователно-квалификационна или научна степен, да не са отстранени и да не са прекъснали обучението си. Моделът на субсидиране е базиран на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, а заявленията могат да се подават лесно и удобно и онлайн на www.postbank.bg.

От началото на годината средният размер на студентските кредити, договорени с Пощенска банка, нарастна с 25% спрямо 2014 г. и с 38% спрямо 2013 г., като това е тенденция за програмата като цяло. Тази тенденция се обяснява с постепенното увеличение на семестриалните такси, минималната работна заплата (кредитът за издръжка е базиран на нея) и нарастването на интереса към програмата сред чуждестранните студенти. Данните показват, че най-много студенти от Нов български университет кандидатстват за кредит в Пощенска банка, непосредствено следвани от студентите от Медицински университет – София, като през 2015 г. постъпват по-голям брой искания за кредити и от университетите в градовете Свищов и Варна.

Най-често финансиране търсят студентите от специалностите “Медицина” – 24%, “Икономика” – 16% и “Информационни технологии” – 8%, което в голяма степен съответства на тенденциите от предходната учебна година (2014/2015). Преобладават кредитите за заплащане на семестриални такси, а отпуснатите от Пощенска банка средства за издръжка на дете са малко под 10%. Средната възраст на кандидатите продължава да е 24 години, като жените (54%) са малко повече от мъжете (46%), кандидатстващи за студентско финансиране.