Пощенска банка предлага специална програма за пенсионери – без такси за обслужване и 3% лихва по разплащателна сметка

FacebookTwitterLinkedInEmail

Програма “Златно време” включва разплащателна сметка, срочен депозит и възможност за овърдрафт

Пощенска банка предлага специална програма за клиенти в пенсионна възраст, които получават пенсиите си в банката. Офертата включва разплащателна сметка, 12-месечен депозит, възможност за овърдрафт и улеснено плащане на периодични сметки.

Разплащателната сметка “Златно време” е в лева, без такси за откриване и месечно обслужване. Лихвата се изплаща тримесечно и годишният лихвен процент за суми до 1 000 лева е 3%. Няма изискване за минимално салдо по сметката. Към сметка “Златно време” банката издава безплатно дебитна карта Visa Electron или Maestro, които са без такса за теглене от банкомати на Пощенска банка в цялата страна. Няма такса и при теглене на пари в брой на каса в клон на Пощенска банка за суми до 2000 лева на ден.

Всеки клиент, получаващ пенсията си в Пощенска банка, може да се възползва и от предимствата на 12-месечния срочен депозит “Златна Рента”. Лихвата по депозита се получава в края на всеки едномесечен период, като се превежда по разплащателна или спестовна сметка в банката и може да се използва свободно за покриване на ежемесечни разходи или допълнителни спестявания. Годишният лихвен процент е 3.8% за депозити в лева и евро и 3% за депозити в щатски долари. Минималната сума за откриване на депозит “Златна Рента” е съответно 200 лева, евро или щатски долари.

В допълнение програма “Златно време” дава опция и за овърдрафт (кредит), разработен за хора в пенсионна възраст. Размерът на средствата е до една месечна пенсия, а срокът е една година с възможност за многократно удължаване.

Друго предимство за клиентите на програмата “Златно време” е възможността да си активират услугата “Универсален платец”. Тя позволява автоматично плащане на ток, вода, ел. енергия и други битови сметки и задължения към над 70 търговеца. Регистрирането за тази услуга е безплатно и става еднократно в клон на банката. “Универсален платец” носи бързина и удобство, тъй като не се налага чакане на опашки. Едновременно с това услугата осигурява и контрол върху размера на разходите, като клиентът сам определя максимална сума, над която да не се извършват плащанията.

Повече информация за програма “Златно време” може да бъде получена от експертите на банката в клоновете в цялата страната, както и на телефона на Центъра за обслужване на клиенти 0700 18 555.