Пощенска банка предлага на бизнеса кредитна линия с гъвкави лихвени условия

FacebookTwitterLinkedInEmail

30 юни 2016 г.

Като утвърдена банка във фирменото кредитирането в страната, Пощенска банка разширява възможностите за изгодно финансиране на бизнеса с нов тип кредитна линия с функционалност “Гъвкави лихвени условия”, позволяваща автоматична промяна на лихвените условия.

Този вид кредит е подходящ за финансиране на текущи дейности на бизнеса − за заплащане на задължения към доставчици и подизпълнители, за увеличаване на асортимента, както и за попълване на оборотни средства. Може да се усвоява по избор на клиента и в рамките на срока на договора − изцяло или на части, до размера на договорения между клиента и банката лимит. Предимството на този продукт е, че клиентът ползва многократно сумите от одобрения кредитен лимит и плаща лихва единствено за усвоената част от него. Сам управлява размера на лихвата и колкото по-активно банкира, толкова по-добри лихвени условия постига по своя кредит − функционалност без аналог на пазара.

“Нашата мисия, като консултанти на предприемачите от различни райони в страната, е да подпомагаме бизнес развитието им в дългосрочен план и затова създадохме продукт, от който клиентите ни да получават най-добрите лихвени условия. До нас достигат много добри проекти с голям потенциал, а компаниите стават все по-гъвкави и иновативни. Организираме срещи в цялата страна, не само в големите градове, за да бъдем по-близо до хората от бизнеса и да научим повече за техните планове, както и за възможностите, с които можем да ги подкрепим”, коментират от Пощенска банка.

Клиентите могат да намалят размера на лихвата по кредита си с до 2%. Тя се променя автоматично спрямо размера на оборота, който поддържат месечно в банката, коректното погасяване на кредита, размера на оборота, реализиран през ПОС терминал на банката във фирмата на клиента, наличието на валидна застраховка живот и баланса по сметките на клиента в банката.

Финансовата институция предлага и специални промоционални условия за всички свои клиенти − без такса за разглеждане на документите при онлайн кандидатстване (стандартна такса 100 лв.) и половин такса за ангажимент (стандартна такса 1%), които са валидни до края на месец август 2016 г.

Повече информация за новия тип кредитна линия можете да намерите на www.postbank.bg, в най-близкия до Вас клон на банката или в специализираните центрове “Банкиране малък бизнес” в цялата страна.