Пощенска банка предлага издаване на Квалифициран електронен подпис

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Пощенска банка стартира предлагането на нова услуга за сигурност и улеснение на потребителите на услугата интернет банкиране. С търговската марка eSign (www.eSign.bg) и в тясно сътрудничество със “Система за електронни плащания България /СЕП България” АД, банката предлага Квалифициран електронен подпис (КЕП), с който потребителите ще могат да удостоверят самоличността си при достъп до редица електронни услуги.

Квалифицираният електронен подпис (КЕП) служи за потвърждаване на самоличност при участие в електронен обмен, като уеб-базирани приложения, подписване на електронни документи и/или договори, електронна поща, Интернет банкиране и др. Подписът предоставя възможност на потребителите да се възползват и от електронните услуги на държавната и местна администрация, като подаване на годишна данъчна декларация към НАП, попълване на фирмени справки за ДДС, получаване на справки за здравни и други осигуровки, подаване на годишни финансови отчети към НСИ и др. Според българското законодателство, електронният подпис има силата на саморъчен подпис и всеки документ, подписан с него, е също толкова валиден, колкото подписан на ръка хартиен носител. В допълнение, предлаганият от Пощенска банка Квалифициран електронен подпис може да бъде използван за криптиране на документи, електронна кореспонденция и/ или за автентициране на достъп до сървър или VPN и др.

Данните на Квалифицирания електронен подпис (КЕП) са защитени посредством публичен и частен ключ, които съответстват единствено на съответния  сертификат. Всеки електронен подпис от Пощенска банка се издава и с уникален ПИН код. 

Чрез Пощенска банка, потребителите могат да заявят своя Квалифициран електронен подпис (КЕП) на преференциална цена от 50 лв. с ДДС, с включена поддръжка за срок от 3 години. Към него банката предоставя безплатно и устройство за ползване (eSign Token).