Пощенска банка предлага жилищен кредит за българи, работещи в чужбина

FacebookTwitterLinkedInEmail

Специален жилищен кредит за българи, работещи в чужбина, е новият продукт, който Пощенска банка предлага от началото на 2014 г. Кредитът “У дома” е създаден в отговор на все по-нарастващото търсене от наши сънародници на подобен тип финансиране. Банката предоставя целеви кредит за покупка на имот, от който могат да се възползват лица с българско гражданство и адресна регистрация у нас, и които имат официално удостоверени трудови доходи от чужбина.

Размерът на кредит “У дома” е между 40 000 и 500 000 лева, с възможност за дълъг срок на изплащане до 25 години. Кредитът стартира и с промоционални условия до юни 2014 г.: клиентите са освободени от такса за кандидатстване, няма такса и за предсрочно погасяване със собствени средства след първите три години. Документи може да подаде всеки български гражданин, който има постоянен трудов договор в Европейския съюз, Европейската икономическа зона и Швейцария от поне една година. Кандидатстването е максимално улеснено, а за конкретни въпроси по продукта, нашите сънародници могат да се консултират и от чужбина. Те имат възможност да се свържат директно с експерти “жилищно кредитиране” на Пощенска банка чрез имейл адрес: moidom@postbank.bg.

“Повече от 2 милиона българи живеят и работят в чужбина. За тях е трудно да закупят недвижим имот в България чрез банков кредит, поради факта че поучават доходите си в друга държава. “У дома” е жилищен кредит, който създадохме специално за да отговорим на техните нужди. Макар да работят извън границите на България, нашите сънародници имат нужда от сигурен финансов партньор в страната си”, отбеляза Румен Радушев, ръководител на управление “Жилищно кредитиране” в Пощенска банка.