Пощенска банка предлага атрактивна възможност за инвестиция в застрахователен продукт “Еверест V“ на Булстрад Живот

FacebookTwitterLinkedInEmail

Банката предлага и разнообразни спестовни решения, като структурирани депозити, които осигуряват възможност за допълнителна доходност

 

3 юни 2022 г.

 

Пощенска банка и Булстрад Живот стартираха предлагането на застрахователно-инвестиционен продукт “Еверест V“, като по този начин отговарят на потребителския интерес към финансови решения с потенциал за по-висока доходност. Новата застраховка “Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт, е изключителна възможност, която в момента се предлага на пазара единствено от двете компании.* “Еверест V“ е алтернатива на спестовните продукти, която предлага цялостно изплащане на инвестирания капитал на датата на падежа и възможност за постигане на атрактивна доходност, обвързана с представянето на индекс EURO STOXX 50 ESG (SX5EESG). Той отразява движението на акциите на 50-те водещи европейски компании и движението на икономиката на Еврозоната. Инвестиционният застрахователен продукт осигурява и покритие върху живота на застрахованото лице при злополука за целия срок на полицата. След изтичане на застрахователния срок клиентите получават първоначално инвестираната сума, увеличена със 145% от положителното процентно изменение на индекса, отчетено между началната и крайната дата за определяне на стойността му. Ако в рамките на този период настъпи събитие, покрито от застраховката, Булстрад Живот изплаща 110% от първоначално инвестираната сума.

 

Серията инвестиционно-застрахователни продукти “Еверест“ на Булстрад Живот стартира успешно в края на 2016 г. Първият продукт, базиран на индекс “EURO STOXX 50“, падежира през декември 2021 година и клиентите реализираха максималната възможна доходност от 28%. Пощенска банка проведе активна информационна кампания към потребителите и съдейства в цялостния процес по изплащане на сумите от Застрахователя.

 

“Все повече наши клиенти търсят нови решения, които им осигуряват по-добра доходност в сравнение с традиционните спестовни продукти. Застраховките “Живот“, свързани със структуриран инвестиционен продукт, са отлична възможност и след реализирането на четири успешни продукта, те продължават да се радват на голям интерес. Благодарение на стратегическото ни партньорство с Булстрад Живот успяваме да осигурим разнообразни финансови решения за клиентите си и да отговорим на техните очаквания“, коментират от Пощенска банка.

 

Богатото портфолио на банката предоставя на потребителите избор между различни спестовни продукти с възможност за доходност, като особено голям е интересът към структурираните депозити (Index Artificial Intelligence, Index Health Care и др.**). Те предоставят отлична възможност за непряка и безрискова инвестиция с вероятност за получаване на по-добра лихва в сравнение със стандартните срочни депозити. Лихвата при тези структурирани продукти е обвързана с представянето на различни борсови индекси, които отразяват движението в цените на акциите, включени в тях. При постигнато положително изменение на индекса за периода на депозита, може да бъде получена доходност, равна на % от положителното процентно изменение на индекса. При отрицателно развитие на индекса клиентът не получава лихва, но запазва 100% от главницата по депозита си. Основните предимства на структурираните депозити са, че те комбинират сигурността на традиционния банковия депозит с потенциала за доходност от инвестиция във финансов инструмент.

 

Допълнителна информация за продуктите, предлагани от Пощенска банка (включително основен информационен документ за застраховките), можете да намерите на www.postbank.bg.

 

………………………..

Този материал не е препоръка за вземане на инвестиционно решение и не замества индивидуалната консултация с Ваш независим финансов консултант.

* Пощенска банка разпространява застраховка Еверест V“ в качеството на застрахователен агент на ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД.

** Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на структурираните депозити към момента е изтекъл.