Пощенска банка очаква своите нови стажанти

FacebookTwitterLinkedInEmail

Финансовата институция стартира своята стажантска програма за 2018 г., насочена към студенти и млади професионалисти от икономически специалности

4 юли 2018 г.

В рамките на традиционната си лятна стажантска програма за поредна година Пощенска банка дава възможност на талантливи студенти и млади хора с мотивация да докажат своите качества и да започнат професионалната си кариера в една от най-големите и водеща по отношение на иновациите банка на пазара. Стажантската програма е част от политиката за корпоративна социална отговорност на Пощенска банка в подкрепа на младите хора вече повече от 11 години.

Стажът е платен и с продължителност от 1 до 3 месеца, като се провежда в Централното управление или във финансовите центрове на Пощенска банка в страната за студенти от университети в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Велико Търново, Свищов, Благоевград, Стара Загора, Шумен и Габрово. Програмата дава възможност на студентите да натрупат практически умения в банковата сфера чрез разширено обучение и да се запознаят с продуктите и услугите на банката, предназначени за граждани и фирми, да участват в процесите по анализ, одобрение на кредити и провеждане на срещи с клиенти, както и да се ориентират относно своята бъдеща професионална реализация.

Желаещите да се включат в стажантската програма на Пощенска банка трябва да са настоящи студенти в икономическа специалност или в процес на придобиване на квалификационна степен, да имат комуникационни и аналитични умения, както и да умеят да работят в екип. Разпределението по локации се извършва в съответствие с възможностите на финансовата институция и кандидатите.

Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да получат предложение да продължат професионалната си реализация в Пощенска банка. Всеки желаещ може да подаде своите документи на имейл адрес: recruitment@postbank.bg.