Пощенска банка отчита сериозен ръст в интереса към взаимните си фондове

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка отчита сериозен ръст в интереса към взаимните си фондове през последното тримесечие на 2010 г.

Най-силно се представя взаимен фонд “Турски акции”с годишна доходност от 34%

27 януари 2011 г., София

Предлаганите от Пощенска банка международни взаимни фондове се радваха на засилен инвеститорски интерес през 2010 г., като банката отчита ръст от 74% в нетните продажби сравнено с нивата от 2008 г. преди кризата. Най-динамично нарастват обемите през последното тримесечие на годината. Ръстът е най-силен при индивидуалните инвеститори, вследствие на отскоро предлаганата услуга “Персонално банкиране” и засилен интерес към спестовния продукт “СпестИнвест”, който комбинира депозит и инвестиция в дялове на взаимни фондове.

Международните взаимни фондове, предлагани от Пощенска банка, отчитат висока доходност през изминалата година, като най-добре се представя фонд “Турски акции” с 34% годишна доходност. Следва регионалният фонд “Развиващата се Европа”, който инвестира в акции от страните от бившия съветски блок, с доходност от 25% през 2010. Първенецът на 2009 г. “БРИК”, който инвестира в акции в Бразилия, Русия, Индия и Китай, който тогава отбеляза над 70% доходност, тази година отново се представя силно с 21% възвръщаемост за една година.

“Данните показват, че добрите инвестиции в световните фондове са донесли на инвеститори висока доходност, въпреки финансовата криза”, заяви Асен Ягодин, изпълнителен директор на Пощенска банка. “Инвестицията във взаимни фондове има по-рисков характер от депозита, но управляваните от нашата група фондове се доказват като сериозна алтернатива за спестяване.”

Взаимните (договорните) фондове са колективна форма за инвестиране в ценни книжа – акции, облигации и други финансови инструменти. Възникват с цел да предоставят възможност на частни лица да се възползват от доходността, която носят фондовите борси. Пощенска банка предлага възможност за инвестиция в Евро и Лева в осем взаимни фонда, инвестиращи в различни географски региони и класове активи, както и чрез спестовния продукт “СпестИнвест”.

Пощенска банка

, с правно име “Юробанк И Еф Джи България” АД, е член на Юробанк И Еф Джи Груп.

Юробанк И Еф Джи Груп

е европейска банкова организация с 86,5 млрд. евро активи. Групата има над 22 500 служители и предлага банкови услуги в 10 страни чрез мрежата си от 1 600 локации. Юробанк И Еф Джи е втората по големина банка в Гърция и присъства в Европа с операции в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, една от най-големите международни банкови групи с присъствие в 40 страни.