Пощенска банка отчита отлични резултати за първото полугодие на 2014 г.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка отчита близо 130% ръст на печалбата към 30 юни 2014 г. спрямо година по-рано. Печалбата на банката за първите шест месеца възлиза на 14.5 млн. лв. Общият ръст на активите е 346 млн. лв., достигайки абсолютна стойност 6.039 млрд. лв., което определя банката като една от най-бързо растящите се по показател активи от началото на годината. С увеличение от 171 млн. лв. кредитният портфейл на финансовата институция е най-бързо растящият на пазара. Делът на привлечените средства от граждани и фирми расте с 402 млн. лв. – доказателство за традиционно високо доверие в банката.   

Г-жа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка, подчерта дългосрочния стратегически ангажимент на финансовата институция към стабилността и икономическото развитие на страната: “Резултатите ни към полугодието за пореден път доказват, че Пощенска банка е отговорна, стабилна, динамична и насочена към клиента финансова институция, притежаваща необходимия потенциал за постигане на значителен пазарен дял. Амбициите ни са да продължим този възходящ тренд на резултатите, като предоставяме иновативни продукти и услуги и качествено обслужване на нашите клиенти и същевременно продължаваме да бъдем социално-отговорна компания, работеща в полза на икономиката и обществото”.

През първото полугодие на 2014 година всички бизнес звена на банката отбелязват увеличение на продажбите. В жилищно-ипотечното кредитиране банката е лидер с ръст от 58 млн. лв., а в корпоративното кредитиране портфейлът расте със 125 млн. лв., което бе анонсирано още на общото събрание на акционерите, проведено на 31 юли 2014 г. Общото събрание също така взе решение да реинвестира финансовата печалба от 18.493 млн. лв. за 2013 г. в капитала на банката.

Пощенска банка е една от най-големите банки на българския пазар с 23-годишна успешна дейност. Банката разполага с широка клонова мрежа от 180 локации в страната и модерна платформа за онлайн банкиране. През юни 2014 г. Българската агенция за кредитен рейтинг запази дългосрочния рейтинг на финансовата сила на Пощенска банка на ниво BB+, краткосрочен рейтинг В със стабилна перспектива. Висока оценка за въвеждането на иновативни услуги и социално-активната роля на банката са множеството награди, които финансовата институция печели ежегодно.