Пощенска банка отчита засилен интерес към потребителските кредити за обединение на задълженията

FacebookTwitterLinkedInEmail

Всички усвоени до 18 юли кредити са със специални промоционални параметри

Пощенска банка отчита засилен интерес към потребителските кредити за обединение на задълженията и удължава срока на промоционалното си предложение до 18 юли 2014.

За първите три месеца на промоцията обемът на кредитите за обединение на задълженията, отпуснати от банката, е нараснал двойно. Финансовата институция предлага атрактивните условия за кредити в лева и с лихвени нива, започващи от 7,95%. Максималната сума, която клиентите могат да получат, е до 40 000 лв. Допълнително предимство за клиентите е, че те ще заплащат такса за разглеждане на документи след одобрение при усвояването на сумата. Предложението е валидно за всички усвоени до 18 юли кредити.

С новото предложение клиентите получават по-добри лихвени условия, както и възможността да обединят съществуващите си кредитни задължения – потребителски кредити, бързи кредити, баланси по кредитни карти и овърдрафти, лизинги, стоки на изплащане и др. – и по този начин да намалят с до 40% месечните си разходи по тяхното обслужване. Допълнителните услуги, предлагани от банката, са опция “Флекси”, предоставяща възможност за гъвкаво погасяване на кредита, както и застраховка “Защита на плащанията”, осигуряваща покритие на месечните вноски в случай на непредвидени обстоятелства и събития като безработица, нетрудоспособност и др.

С кредит за обединение на задълженията клиентите на Пощенска банка могат да получат намаляване на цената, оптимизиране на срока и на начина на погасяване, когато задълженията са повече на брой, към различни кредитори и/или на различни дати, и едновременно с това да получат допълнителна сума в брой, с която да посрещнат своите текущи нужди от финансиране.

Всички клиенти могат да подадат заявление за кредит и чрез услугата “Онлайн кандидатстване”, достъпна на официалната страница на Пощенска банка www.postbank.bg, раздел “Потребителски кредити”.

Допълнителна информация можете да намерите на www.postbank.bg, тел. 0700 18 555 или от мобилен телефон на кратък номер *PBBG (*7224) и в най-близкия клон на Пощенска банка.