Пощенска банка отпуска кредити за микро, малки и средни предприятия с по-ниски лихви и по-ниска стойност на обезпечение

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка подписа споразумение за 10 млн. лева за нова гаранционна схема за кредити за микро, малки и средни предприятия с Националния гаранционен фонд към Българската банка за развитие. В рамките на споразумението, кредитите ще бъдат с по-ниска стойност на обезпечение и ще се отпускат при по-ниски лихвени нива от стандартните за банката.

Четири са типовете финансиране, което Пощенска банка ще предложи – оборотни кредити на вноски, инвестиционни кредити на вноски, кредитни линии и овърдрафти. Освен микро, малки и средни предприятия, за кредити от този тип, ще могат да кандидатстват юридически лица, еднолични търговци и лица със свободни професии с официален годишен оборот до 2 млн. лв. Всички видове кредитиране се предлагат без такса за управление и ангажимент. Чрез схемата ще се финансират и проекти по оперативните програми на ЕС.

“Като водеща финансова институция, Пощенска банка приема за свое задължение да подпомага бизнес средата в страната. С новата гаранционна схема нашата банка ще предостави финансиране на компании, които искат да се развиват, да създават нови работни места и да допринасят за една ефективно работеща икономика”, каза Ангел Матеев , началник управление Банкиране малък бизнес в Пощенска банка.

Кредитите, които Пощенска банка предлага като част от споразумението с Националния гаранционен фонд към Българската банка за развитие, ще се предлагат до 30 юни 2016 г.