Пощенска банка отново реализира мащабно обучение на ученици от Националната търговско-банкова гимназия и Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
За втора поредна година се реализира обучението на учениците от 10-и, 11-и и 12-и класове на Националната търговско-банкова гимназия и Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси от водещи експерти от Пощенска банка. Благодарение на специално създадена за нуждите на гимназистите програма топ експерти от финансовата институция запознават младежите, избрали за своята професионална реализация финансовата сфера, с практическото приложение на иновациите, модерните решения и динамичното развитие на банковия свят. Устойчивото стратегическо партньорство между Пощенска банка и двете водещи професионални гимназии се реализира в подкрепа на повишаване на качественото образование и изграждане на тясна връзка между образованието и бизнеса – ключов процес за подготовката на добре запознати с истинския бизнес кадри.
 

Серията от лекции, които екипът на Пощенска банка подготвя, са адаптирани към усвоения от всеки випуск учебен материал. Тематиката е съобразена с най-новите тенденции и процеси във финансовия сектор, като обхваща разнообразно съдържание: от структурата и организацията на една търговска банка и методологията за изграждане на бизнес стратегии и поставяне на цели до трансформацията, която се осъществява благодарение на виртуалната реалност и модерното банкиране и стремителното развитие на дигиталните канали. Борислав Попов, мениджър Развитие на таланти Банкиране на дребно в Пощенска банка и Десислава Господинова, началник отдел Развитие на служителите и работодателски бранд, Васил Сланчев, началник отдел Частно банкиране и взаимни фондове, Борислав Диков, началник отдел Дигитално банкиране, Дарина Добрева, ръководител звено Развитие на дигитални канали, Владимир Димитров, ръководител звено Продажби и обучения – Клонова мрежа и Лиляна Кирилова, мениджър Продажби и обучения – Клонова мрежа споделят своето ноу-хау и дават ценни насоки за кариерното ориентиране на гимназистите и бъдещи банкери.
 

Пощенска банка реализира множество инициативи с фокус върху усъвършенстването на младите хора, които са бъдещите пазарни лидери, защото качественото образование и непосредствената връзка между училищата, университетите и бизнеса е водещ приоритет в корпоративната социална отговорност на финансовата институция. Инвестициите в образование благодарение на споделяне на новости в професията, повишаването на квалификацията и , компетентностите на учениците от професионалните училища с помощта на екипа от експерти на Пощенска банка ще им помогне за правилния избор на професия и бъдещата успешна кариерна реализация.