Пощенска банка отново предоставя възможност за финансиране на бизнеса в рамките на новия ресурс по програма “Възстановяване“

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Пощенска банка отново ще подкрепя ликвидните нужди и проекти на микро-, малки и средни предприятия, в рамките на програма “Възстановяване“. През 2021 г., в отговор на предизвикателствата вследствие на пандемията, свързана с COVID-19, бе разработена и стартирана програмата, чиято цел бе да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността.

 

Тази година, поради големия интерес на предприятията и бързото договаряне на ресурса, както и при отчитане продължаващата необходимост от подобряване на достъпа до финансиране за българския бизнес, от Фонда на фондовете бе ангажиран допълнителен ресурс от 96.2 млн. лв. за осигуряване на ликвидност и средства за нови инвестиции, трансформация и растеж. Средствата са осигурени от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ по линия на REACT-EU.

 

Сред основните приоритети на Пощенска банка е устойчивото развитие на предприемаческата екосистема като ключов фактор за развитието на българската икономика. Затова финансовата институция отново се присъединява към програмата, чиито гаранционни инструменти дават възможност на българските бизнеси да продължат своето развитие, въпреки предизвикателствата на средата. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без необходимост от предоставяне на материално обезпечение.

 

Фондът на фондовете ще поеме до 80% от кредитния риск за всеки нов кредит, предоставен по програмата на микро,  малки и средни предприятия, като потенциалните загуби за публичния ресурс са ограничени до 50% от общото покритие за портфейла. По програмата крайните получатели се очаква да бъдат подкрепени с нови кредити  в размер на 240.4 млн. лв. от банките партньори, сред които е и Пощенска банка.

 

Сред основните предимства на програма “Възстановяване“, от която Пощенска банка отново е част, са значително улеснения достъп до бизнес кредити за българските предприятия с минимум тригодишна история, а така също и финансиране без изисквания за материални обезпечения, с изключение на лични гаранции, предоставени от действителните собственици.

 

Клиентите на финансовата институция ще могат да получат одобрение и усвояване в съкратени срокове, възможност за 12-месечен гратисен период по главницата, считано от датата на първо усвояване, достъп до дългосрочно кредитиране до 84 месеца, включително гратисния период, както и намаляване на административната тежест за клиента до минимум.

 

Включването на Пощенска банка ще осигури максимална възможна яснота и минимизиране на административната тежест за клиентите й, съчетани с възможност за кредитиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от приходите на предприятието за 2019 или 2020 г. (която стойност е по-висока); до лимита, определен съгласно правилата за минимални държавни помощи (помощ de minimis). Срокът за предоставянето на кредити по Програма “Възстановяване“ е до 30 юни 2022 г.

 

Модерната дигитална и развита клонова мрежа на Пощенска банка осигурява необходимата достъпност на ресурса, като по този начин се обхваща цялата територия на страната, там където има предприятия, нуждаещи се от ликвидна подкрепа и свежи средства.

 

За повече информация за Програмата и условията за финансиране по гаранционния инструмент клиентите на Пощенска Банка могат да посетят най-близкия до тях специализиран център “Банкиране малък бизнес” или клон на банката в цялата страна, както и онлайн на: www.postbank.bg.