Пощенска банка отново подкрепя образователната инициатива “Европейската седмица на парите”

FacebookTwitterLinkedInEmail

За втора поредна година мениджъри от Пощенска банка взеха участие в “Европейската седмица на парите”, която се проведе от 12 до 16 март 2018 г. Съвместната инициатива е на Европейската банкова федерация, част от която е Асоциацията на банките в България и други национални банкови сдружения, и цели да подобри нивото на финансово образование на учениците в основните и средните училища в Европа.

В рамките на “Европейската седмица на парите 2018″ експерти от екипа на Пощенска банка проведоха открити уроци и обучения за ученици от различни градове в страната. Те разказаха на децата за целите на инициативата, за дейността и основните продукти на банките, произхода на парите, начините за спестяване, инвестиции и управление на личния бюджет.

Участието на мениджърите от банката включваше:

София

На 15 март г-жа Мая Ангелова, началник отдел “Оперативна ефективност и иновации” в управление “Индивидуално банкиране и алтернативни канали”, направи презентация пред ученици от иновативни паралелки с профил математика – 7е и 7ж класове в 125. СУ “Боян Пенев”.

На следващия ден тя се срещна с деца от 3а и 3в класове на 52. ОУ “Цанко Церковски”.

На 16 март разговор с децата от 5д клас на 73. СУ “Владислав Граматик” проведе г-н Васил Сланчев, началник отдел “Частно банкиране и взаимни фондове”.

Русе

На 16 март г-н Стефан Костов, секторен мениджър на банката за Северна България, проведе лекция пред студенти в Русенския университет “Ангел Кънчев” на тема “Произход на парите, възникване на банките и банковото дело и типове банки”. Лекцията беше посетена от студенти от специалности финанси, икономика, маркетинг и публична администрация.

Г-н Йонко Динев, управител на клон Русе, изнесе открит урок пред ученици от 10 клас на Математическа гимназия “Баба Тонка” на тема “Пари, банки и банково дело”.

Шумен

На 16 март г-н Атанас Деневски, управител на клон Шумен, сподели знания с децата от 2 клас на  3. ОУ “Димитър Благоев”, гр. Шумен.

Община Руен, с. Руен

Г- н Ивелин Йорданов, управител на клона на банката в гр. Айтос, се срещна с ученици от СУ “Елин Пелин”в с. Руен. Презентацията му беше пред деца от специализирана паралелка по предприемачество.