Пощенска банка отново е лидер на пазара на факторинг услуги

FacebookTwitterLinkedInEmail

04.05.2017 г.

Пощенска банка лидер на пазара на факторинг услугиПощенска банка лидер на пазара на факторинг услуги

Пощенска банка запазва лидерската си позиция на пазара на факторинг услугите по изкупени вземания и за четвърта поредна година е фактор №1 за България с 37% пазарен дял от цялостния обем на факторинг услугите и с над 68% дял от експортния факторинг (данни на финансовата институция). Банката е привлякла както нови корпоративни клиенти, така и нови контрагенти на настоящите си клиенти, като е изградила здрав и печеливш портфейл.

Анализ на експертите на Пощенска банка показва, че факторингът като продукт, предоставящ краткосрочен ресурс за бизнеса, има съществена роля за неговото успешно развитие. Услугата спомага и за управление на риска, най-вече при износ, което е от ключово значение за фирмите-износители, особено когато работят с нови пазари и нови търговски партньори. Продажбите се осъществяват с отложено плащане, което носи определени рискове за продавача, които факторингът в голяма степен управлява. “Нашата страна е с експортно ориентирана икономика и факторингът допринася все повече за развитието ѝ и реализирането на продуктите на наши компании зад граница. Ползвайки факторинг услуги, те получават най-подходящото оборотно финансиране, за да затворят производствения цикъл и затвърдят позициите си”, коментираха от Пощенска банка.

Според анализа на банката през последните години се наблюдава устойчив ръст в обема и обхвата на факторинг услугите, като пазарът в България е нараснал с 4% през 2016 г. Експертите на Пощенска банка очакват ръст от допълнителни 5% за 2017 г. (приложена графика за динамиката на пазара през последните 6 г. и очаквания за 2017 г.). Данните за пазара за 2016 г. показват, че близо 72% от факторинга идва от вътрешния пазар, 27% от експорт и 1% от импорт. Общият оборот на факторинг услугите на Пощенска банка към края на 2016 г. възлиза на 724 млн. евро, а на целия български пазар − над 1,972 млрд. евро.

Пощенска банка предлага факторинг с и без регрес както на корпоративни клиенти, така и на собствениците на малки и средни предприятия, като се стреми да предоставя най-добрите условия, за да може бизнесът им да функционира гладко и да се развива възходящо.

Повече информация за факторинг услугите на Пощенска банка можете да прочетете на сайта на банката: https://www.postbank.bg/Korporativno-bankirane/Faktoring