Пощенска банка отличи приложение за доброволци в младежката софтуерна надпревара СофтУниада 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail

20190420_182246

Кирил Василев спечели с проект за Пловдив – Европейска столица на културата 2019

Повече от 400 ученици и студенти от цяла България с 36 проекта се включиха в оспорваната надпревара СофтУниада 2019, която се организира от Софтуерния университет за четвърта поредна година. В нея младежите получават възможност да се конкурират в състезателно програмиране или да разработят свой продукт – уеб, мобилно или софтуерно приложение, който да представят.
Пощенска банка, като партньор на СофтУни в стратегическия проект на двете институции в подкрепа на младите хора с иновативни идеи в България, участва със свои представители в оценката на конкурсните предложения.
Специалната награда на банката получи Кирил Василев от Пловдив, който се състезава в категория “Софтуерни проекти” за младежи над 16 г. Той спечели с разработката си за приложна програма “Пловдив 2019 – Доброволци”, създадена специално за инициативата “Пловдив – Европейска столица на културата 2019″, която обединява над 360 проекта с близо 500 събития. Сред най-важните фактори за успешното ѝ протичане е доброволческата програма, която позволява на гражданите – независимо от техния пол, възраст, опит, социална и етническа принадлежност, да се включат в нея. Със софтуера на Кирил Василев се постига по-добра координация на участието на доброволците в инициативата. Внедряването му вече дава положителни резултати по отношение на икономическа ефективност, иновация при отчитането на разходите по бюджета, икономията от време и финансовите ресурси в отдел “Доброволци” на фондация “Пловдив 2019″ и удобство при намирането на информация. Разработката е на български и английски език и се планира тя да бъде предоставена за ползване на следващите домакини на инициативата “Европейска столица на културата”.
Победителят Кирил Василев е на 17 години и учи в 11 клас в Математическата гимназия “Акад. Кирил Попов” в Пловдив. Интересува се от иновациите в информационните технологии и се вдъхновява от оригиналните и новаторски мечти и идеи. “Успехите винаги ме мотивират – те се дължат на любознателност, много труд и постоянство. Все още ми предстои много да уча, за да вървя напред. Продължавам да работя здраво и да преодолявам препятствията, за да успея.”, сподели той по повод наградата.
Стратегическият проект на Пощенска банка със СофтУни в подкрепа на образованието стартира през 2018 г. като естествено продължение на многобройните ѝ тематични инициативи, реализирани през годините. Той е част от цялостната политика на банката за корпоративна социална отговорност и израз на разбирането ѝ, че пълноценният контакт между бизнеса и образователните институции може да мотивира младите хора за успех и развитие в България. Целта на сътрудничеството е младежите да развият своя потенциал като IT и дигитални лидери, подготвени за динамично променящата се среда и новите тенденции в банкирането. Чрез него те получават възможност да реализират смелите си идеи с уникалното know how, менторство и подкрепа на експерти от банката. Студентите на СофтУни могат да започнат кариерното си развитие в Пощенска банка, което е част от дългосрочната ѝ стратегия като топ работодател да привлича, задържа и развива таланти. Проектът е насочен и към служителите на институцията, които могат да надградят своите дигитални знания и компетенции с обучения на Софтуерния университет.