Пощенска банка отличена с първо място в конкурса BG GREEN AWARDS 2015

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка спечели първо място в категория “Големи компании” на конкурса BG Green Awards 2015, организиран от b2b Magazine и сп. Go Bio. Отличието бе спечелено в сериозна надпревара с водещи компании от всички сектори на икономиката. Финансовата институция бе наградена за екологичните практики и програми за корпоративна социална отговорност, които са част от цялостната й корпоративна политика за устойчиво развитие. През 2014 г. банката инвестира в специално оборудване за подобряване на енергийната ефективност на офис сградите си и прилагане на редица зелени практики, обхващащи както вътрешните бизнес процеси, така също дейността на клиентите и широката общественост.

“За нас в Пощенска банка устойчивото бизнес развитие е основен фокус в политиката за корпоративна социална отговорност, която развиваме от години и която цели формиране на екологично-отговорно поведение у гражданите и бизнеса. Тя е продължение на глобалната стратегия на новите ни собственици, сред които световни канадски и американски инвестиционни фондове, която ще бъде надграждана все по-сериозно през следващите години. Защото всяка една инвестиция в посока устойчиво развитие за нас не е самоцел, а крачка към голямата промяна – една по-устойчива и екологична градска среда”, заяви Силвия Костова, началник управление “Корпоративни комуникации и маркетинг” в Пощенска банка при получаване на наградата на церемонията късно снощи.

Пощенска банка притежава всеобхватна политика по отношение на околната среда, чиято цел е намаляване на вредното въздействие от дейността й върху околната среда както по линия на прякото потребление на ресурси, така и по линия на активното управление на екологичните рискове от дейностите на клиентите на банката, които тя финансира за различни бизнес начинания. Банката реализира и редица проекти в полза на местната общност, сред които инициативата “За колелата и техните хора”, част от международната кампания PARKing Day, почистване на замърсени обществени територии, боядисване на детски площадки, поддръжка на съоръжения в градски и природни зони, акции за залесяване, и много други. Членовете на специално създадения Зелен борд на Пощенска банка заседават веднъж месечно, поставят си задачи и ги изпълняват с часове доброволчество.

При подбора в конкурса BG Green Awards 2015 са отчетени не само екологичните показатели, но и реално “зелено” корпоративно поведение на компаниите и служителите. “Навсякъде по света фирмите търсят възможности да направят нещо повече за опазването на планетата. Мотивите могат да са различни, но всяка малка стъпка, предприета в тази посока, помага за постигането на голямата цел”, коментираха организаторите на наградите от b2b Magazine и сп. Go Bio.