Пощенска банка открива специализирани центрове за обслужване от нов тип

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка откри първия си специализиран център, с който започва въвеждането на нов модел клиентско обслужване, съчетаващ иновации и предоставяне на профилирани услуги на всяка група клиенти.