Пощенска банка обявява промоционални условия по потребителски кредити

FacebookTwitterLinkedInEmail

Пощенска банка обявява промоционални условия по потребителски кредити

Банката предлага по-ниски лихвени проценти за кредити в евро, започващи от 8,75%, освобождава от такси

25 октомври 2011 г., София

Пощенска банка предлага потребителски кредити при промоционални условия до края на годината. Всички новоотпуснати потребителски кредити в български лева и евро ще бъдат освободени от такса за отпускане, с 50% отстъпка от таксата за кандидатстване и с по-ниски лихвени равнища, започващи от 8,75% за заеми в евро. Благодарение на бързата и гъвкава процедура по кандидатстване, клиентите могат да очакват одобрение в рамките на един ден.

Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка, заяви: “Предлагаме преференциални условия по потребителските ни кредити в отговор на повишеното търсене на заеми от домакинствата и бизнеса, който отчитаме през последните месеци. Тази тенденция отговаря и на наблюденията на Юробанк И Еф Джи Груп, че вътрешното търсене започва да набира скорост благодарение на частното потребление, което показва признаци на слабо възстановяване. През второто тримесечие на годината частното потребление е нараснало за трето поредно тримесечие с 0,5% на тримесечна база и 1,4% на годишна база. Това е много обещаваща тенденция, която ще има важен принос за икономическия растеж на страната.”

Новите условия важат за стандартен потребителски кредит и за потребителски кредит за обединение на задълженията. Стандартният потребителски заем покрива широк кръг от клиентски нужди (домашни подобрения, образование, покупка на авто и други стоки, пътуване, свободни средства и т.н.), докато кредитът за обединение на задължения позволява консолидиране на всички съществуващи заеми от различни банки в един кредит за по-удобно управление и при по-изгодни условия.

Допълнителна информация за потребителски кредити на Пощенска банка може да бъде получена в най-близкия клон на банката, където клиентите могат да получат и лична консултация.

Юробанк И Еф Джи Груп е европейска банкова организация с 81,9 млрд. евро активи. Групата има над 22 500 служители и предлага продуктите и услугите си чрез мрежата си от 1 600 локации и чрез алтернативни канали за дистрибуция. Юробанк И Еф Джи присъства в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Турция, Полша, Украйна, Великобритания, Люксембург и Кипър. Юробанк И Еф Джи е част от И Еф Джи Груп, международна банкова група с присъствие в 40 страни.

Повече информация за Юробанк И Еф Джи можете да намерите на
www.eurobank.gr
.