Пощенска банка на среща с бизнеса в Силистра и Търговище

FacebookTwitterLinkedInEmail

3 септември 2015 г.

Пощенска банка беше домакин в Силистра и Търговище на конференция “Пощенска банка среща бизнеса”. Двете събития се проведоха на 1 и 2 септември съвместно с Industry Watch, а поканени да присъстват бяха предприемачи от малкия и среден бизнес, корпоративни клиенти и партньори на банката в региона. Официални гости на събитието в Силистра бяха кметът д-р Юлиян Найденов и областният управител Стоян Бонев.

По време на срещата експертите на Пощенска банка представиха възможности за фирмено финансиране по програма “Напред”. С нея финансовата институция подкрепя микро, малки и средни предприятия в страната с кредити на стойност 30 млн. лв., които са с по-ниски такси и по-ниски лихвени нива от стандартните на пазара. Максималният размер на заемите е 3 млн. лева. Благодарение на новата кредитна линия в сътрудничество с Българската банка за развитие, компаниите могат да получат финансиране, за да се развиват, да създават нови работни места, както и да подпомагат растежа на българската икономика. С това Пощенска банка за пореден път доказа желанието и готовността си да бъде стратегически партньор на малкия и среден бизнес в страната.

Според данни, представени от икономиста Лъчезар Богданов, за 12-месечния период юни 2014 – юни 2015 г. заетостта в Търговище се е стабилизирала, достигайки ръст от 27.8% в сравнение със загубените 3.7 хил. работни места по време на кризата. От своя страна фирмите в област Търговище отбелязват цели 61% ръст на оборота през 2014 г. спрямо началото на 2009 г. на фона на 53% ръст за бизнес оборота в Силистра. Благодарение на все по-изгодните и подобряващи се условия в сектора от 2010 г. насам, инвестициите в двата региона също нарастват, като вече достигат стойностите от предкризисното си равнище. Това оправдава високите очаквания на бизнеса за постепенно подобряване и стабилизиране на икономическия сектор в страната.

На конференцията стана ясно, че Търговище и Силистра заемат водещи позиции в няколко сектора – земеделие, производство на дървен материал и изделия, на машини и оборудване, на облекло, транспорт, както и складиране и пощи. В двата региона работят относително повече машинни оператори и монтажници в сравнение със средното в страната.

Пощенска банка разбира предизвикателството на българските предприемачи и затова развива клонова мрежа и от специализирани центрове, като от края на миналата година на територията на цялата страна са отворили врати нови 10 центъра “Банкиране малък бизнес”.