Пощенска банка и фондация “ЕкоОбщност” посрещат пролетта с акции по залесяване

FacebookTwitterLinkedInEmail

На 22 март – първата събота след официалното настъпване на астрономическата пролет, 70 доброволци се включиха в две залесителни акции, организирани от фондация “ЕкоОбщност” с подкрепата на Пощенска банка. Инициативата се случи благодарение на кампанията на банката във Фейсбук “Коледна елха на приятелството”, целяща да промени отношението към живите дръвчета и да съхрани природата. Благодарение на проекта банката дарява 2 144 лв. на фондация ЕкоОбщност (по 1 лев за всеки регистрирал се участник), с които се финансират залесителните акции.

Новозалесените терени са в района на с. Владая и защитена зона “Плана”, недалеч от София. На акцията край Владая се включи и най-младият участник в залесителните акции, провеждани досега от “ЕкоОбщност” – 2-годишният Цеци. Въпреки липсата на опит, той също усърдно помагаше на родителите си.

Домакини във Владая бяха служителите на Държавно горско стопанство София, които проведоха инструктаж на доброволците и впоследствие се включиха с тях в необходимата подготовка по терасиране на маркирания терен и в залесяването. Доброволците обработиха терена и засадиха 150 млади фиданки от бял бор на труден скалист терен.

В защитена зона “Плана” – част от мрежата НАТУРА2000, доброволците засаждаха черна елша, като част от дейностите по възстановяване на естествените крайречни местообитания от заливни гори по горното поречие на р. Планщица в Плана. Домакини в ЗЗ “Плана” бяха ИГ Витоша, Изпълнителна агенция по горите и Горска семеконтролна станция София. Късният сняг и дъждове в района през последната седмица бяха подготвили много добре почвата и влагата спомогна за лесното изкопаване на дупки за елшите и засаждането им. Само за 2 часа доброволците засадиха 500 фиданки.

Фондация “ЕкоОбщност” сърдечно благодари за ентусиазма и енергията в работата на всички участници в акциите, както и за ценното съдействие и участие на своите партньори от Пощенска банка, Инициативна група Витоша, Изпълнителна агенция по горите, Горска семеконтролна станция София и Държавно горско стопанство София.

Следващото залесяване, което двете организации осъществяват съвместно, ще се проведе на 29 март 2014 г. близо до Копривщица. Там ще се възстановява терен, пострадал от голям пожар през 2007 година. И тази акция много бързо събра необходимия брой доброволци, които освен посещението на Копривщица и участието си в залесяването, ще посетят Старото училище и се запознаят с щетите, довели до сегашната нужда от залесявания в района в резултат на природни бедствия.