Пощенска банка и ЕОS Матрикс България сключиха сделка за портфейл с потребителски кредити и кредитни карти на стойност 143,6 млн. евро

FacebookTwitterLinkedInEmail

28 януари 2016 г.

Пощенска банка, част от Eurobank Group, и ЕОS Матрикс България, подразделение на една от водещите международни компании за управление на дългове EOS Group, сключиха споразумение за продажба на портфейл от потребителски кредити и кредитни карти на клиенти на банката. След финализирането на сделката EОS Матрикс поема управлението на общ дълг от 143,6 млн. евро.

Сделката бе приключена в резултат на преговори между Eurobank Group и няколко международни компании, специализирани в управление на дългове, сред които бе избрана EOS Матрикс. Като дъщерно дружество на немската EOS Group, компанията-купувач се ръководи от установените международни стандарти и най-добри практики в областта на управлението на вземания и комуникацията с потребители. Така клиентите на Пощенска банка ще продължат да бъдат обслужвани със същия професионализъм и качество от новия кредитор, както до момента – едно от най-важните условия, които банката е търсила от купувача на портфейла от потребителски кредити и кредитни карти. Реално за клиентите няма никаква промяна – само юридическа смяна на името на кредитора в договора им. Те, както и досега, ще получават същите услуги при същите условия.

Пощенска банка има изключително високи стандарти за обслужване на индивидуални клиенти, предлагайки персонален подход и внимание към всеки един от тях и това ще бъде запазено и след продажбата; а за повече информация всеки един клиент може да се обърне към експерт в широката клонова мрежа на банката или да се обади на горещата телефонна линия 0 700 18 555, който е на разположение на клиентите на финансовата институция 24 часа, 7 дни в седмицата.

Значителният опит и професионалните стандарти, към които се придържат специалистите на EOS Матрикс при обслужване на потребителите, и вниманието, с което разглеждат всеки индивидуален случай, са предимствата, които определят водещото място на компанията в сектора. Клиентите на Пощенска банка могат да се свързват с експертите на EOS Матрикс на телефон 02/976 08 78 или имейл postbank@eos-matrix.bg.