Пощенска банка инвестира сериозни ресурси във финансирането на фотоволтаични централи

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Пазарът на възобновяеми енергийни източници отбелязва ръст у нас, като особено динамично е търсенето на финансиране за изграждането на фотоволтаични паркове и централи както за собствени нужди, така и с инвестиционна цел за продажба на електричество към мрежата и други потребители – това стана ясно в поредния епизод на банковия подкаст “Финанси на фокус”. В разговора се включиха Александър Пунчев, директор управление “Корпоративно банкиране” и Николай Стоянов, директор управление “Корпоративно транзакционно банкиране” в Пощенска банка, които обсъдиха тенденциите в кредитирането на корпоративни клиенти. „Фотоволтаичните централи са големият хит. “Почти не минава ден през който да не ни се обади някой да ни попита дали финансираме и при какви условия изграждането на подобни мощности”, обясни Александър Пунчев и добави, че такава тенденция се наблюдава и при битовите потребители, като все повече домакинства избират да инсталират такива мощности на жилищата си. По думите му “Пощенска банка има сериозни постижения във финансирането на такива проекти и възлага големи надежди за развитието на сектора”.
 
Участниците в подкаста отбелязаха, че като цяло при корпоративното кредитиране и кредитирането на бизнеса в страната се забелязва доста сериозен ръст през последните 4-5 години, с регистрирано рекордно увеличение в портфейлите на банките и като цяло в кредитния портфейл на пазара. Като най-чувствителна беше отбелязана динамиката в жилищното кредитиране, тъй като има много голямо търсене, както и значително предлагане на нови жилища. Други сектори, в които се наблюдава динамично развитие и активно участие от страна на банката са жилищното и офисно строителство, както и изграждането на логистични търговски обекти.
 
Тема на разговора беше движението на лихвите по кредитите. “Все още сме в парадоксалната ситуация, в която лихвите в България са едни от най-ниските в Европа, не само за фирменото кредитиране, но и за жилищното”, заяви Александър Пунчев и поясни, че това до голяма степен се дължи на факта, че нашият пазар е много ликвиден. Той посочи, че повечето международни банки се финансират изцяло от депозити и спестявания на гражданите в страната и почти не разчитат на външно финансиране. Според него това позволява на този етап все още нивата по кредитите да са по-ниски от вероятно вече средните за Европа. Пунчев отбеляза още, че волята на централните банкери е да продължат с покачването на лихвите и прогнозира, че това неизбежно ще се отрази и на нашия пазар в следващата година и половина.
 
Като продължение на темата Николай Стоянов прогнозира, че очаква това да доведе до покачване и на лихвите по депозитите през настоящата година. “По отношение на депозитите това, което наблюдаваме е, че се връщаме към т.нар. нормалност, защото е съвсем нормално свободните средства, които са депозирани в търговски банки, да носят определен доход”, заяви Стоянов и поясни, че пазарът ще определи какви ще бъдат нивата.
 
Широко засегнат в разговора беше и въпросът за ESG стандартите, които финансовият сектор интегрира в прехода към зелена икономика. Александър Пунчев коментира, че това е една регулация, която засяга всички участници в икономическия и стопанския живот в страната, а не само банките, каквото е възприетото мнение. Според него, тъй като в случая е трудно регулациите да бъдат наложени чрез нормативни актове, банките биват натоварени с допълнителна функция за оценка на въглеродния отпечатък на бизнесите, които подкрепят и това на практика ще помогне на регулатора да наложи необходимите стандарти. “Ние сме създали екип вътре в банката, който се занимава само и единствено с оценка както на нашите клиенти, така и на нашата дейност”, посочи Пунчев и поясни, че Пощенска банка прави сериозни инвестиции в тази посока, като даде примери с конкретни мерки – инсталиране на мощности за производство на електроенергия от слънцето, обновяване на служебния автопарк с електрически и хибридни автомобили, ограничаване на използваните ресурси в три направления – вода, хартия, електроенергия. “Опитваме се да осигурим и информационни материали, с които да подготвим нашите клиенти по какъв начин тази регулаторна рамка ще се отрази на техния бизнес и какво предстои за тях”, каза още Пунчев и предупреди, че темата е комплексна, защото в един следващ етап компаниите, които не отговарят на ESG критериите, може да нямат равен достъп до субсидии или държавни средства, както и да се лишат от някои данъчни преференции.
 
В разговоря бе засегната темата за ускорената дигитализация в банковия сектор и Николай Стоянов подчерта, че това са процеси, на които Пощенска банка отговаря изключително успешно, тъй като непрекъснато прави сериозни инвестиции, за да предложи възможно най-бързата, качествена и сигурна услуга на своите клиенти. Той коментира още, че банката интегрира иновативни услуги във всички сфери на своята дейност и разкри, че едно от планираните нововъведения е създаването на специална апликация, която ще позволи на клиентите да се възползват от факторинг услугите директно от телефона си. “Ние сме най-голямата факторинг компания в България, с много сериозен пазарен дял и поддържаме лидерското си място с експертиза, както и със създаването на различни иновативни продукти, които осигуряват редица улеснения, свързани със самото обслужване”, заяви Николай Стоянов. По думите му “факторингът освен следекспортно финансиране, е и доста сериозно know-how в управлението на вземания”. Стоянов изрази увереност, че Пощенска банка заедно със своите клиенти успешно изгражда една култура как трябва да се води бизнес, какви процеси трябва да се случват, за да може самите компании по-лесно да оперират и да бъдат по-конкурентни.
 
Участниците коментираха и очакваното присъединяване на страната ни към еврозоната, като посочиха, че влизането ни в Шенген ще ни позволи да се възползваме от редица преимущества, а като пряк положителен ефект ще бъде догонване на доходите спрямо средните за еврозоната и ЕС.
 
Целия разговор можете да чуете на сайта на bloombergtv.bg, както и в подкаст платформите Аpple podcast, sound cloud, google podcast и Spotify.