Пощенска банка инвестира в зала за иновации в Американския университет в България

FacebookTwitterLinkedInEmail

В стратегическо и дългосрочно партньорство, с Американския университет в България, Пощенска банка инвестира в зала за иновации в престижното учебно заведение. През 2015 г. залата вече активно се поддържа от Пощенска банка и става средище за множество полезни инициативи и събития.