Пощенска банка е финансов партньор на иновативния проект OKOL Lake Park, изграждан с грижа за опазването на околната среда

FacebookTwitterLinkedInEmail

 

Като лидер в банковия сектор Пощенска банка следва ясна стратегия за дигитализация и инвестиции в устойчиво развитие. За финансовата институция то е сред водещите ценности, успоредно с разбирането, че дългът ни към природата е ключов елемент от грижата ни за благополучието на всички заинтересовани страни и на цялото ни общество.

 

Като социално отговорна институция банката работи за опазването на планетата, като се придържа към политика на екологична отговорност в ежедневната си работа, посредством налагането на природосъобразни бизнес практики и постигането на устойчив икономически растеж. Като такава, съвсем естествено Пощенска банка става една от финансиращите институции на най-големия в България Golf & Residential Community проект – OKOL Lake Park, изграждан с грижа за опазването на околната среда и съгласно принципите на устойчиво развитие.

 

Това ще бъде ново и модерно населено място, което ще функционира като съвременна алтернатива на градската среда. Комплексът ще предлага всички битови удобства и множество възможности за активен живот, работа и отдих, в по-голяма близост до природата. В него всички елементи са в синергия помежду си и в хармония със заобикалящата ги природа. Проектът е вдъхновен от идеята за съчетаване на удобствата на съвременния живот с близостта до природата и живота в бавно темпо. Спокойствието, чистият въздух и чувството за простор ще бъдат част от ежедневието на всички гости и жители на комплекса, разположен в района на яз. Искър, в източните дялове на Плана планина, на 1000 м надморска височина, от която се откриват живописни гледки към язовира и към планините Рила, Плана и Витоша.

 

Основният замисъл на самостоятелното селище е да бъде пространство за активен живот, което дава различен прочит на съвременното градско ежедневие. В него човек ще има свободата да изгради дом в близост до природата, без да се лишава от удобствата на съвременния свят.

 

“В Пощенска банка се ръководим от принципите за добро екологично, социално и корпоративно управление, които са важна част от бизнес модела на всяка голяма организация и разполагаме с богато портфолио от напълно адаптирани процеси в съответствие с посочените принципи. Ние проявяваме висока отговорност към въпросите, свързани с опазването на околната среда, като в продължение на много години последователно прилагаме принципите на възприетата от нас екологична политика. За своята тридесетгодишна история ние се утвърдихме като доверен партньор на бизнеса и инвеститорите на този мащабен проект имат нашата пълна подкрепа по пътя към цялостното му реализиране“, посочват от Пощенска банка.

 

OKOL Lake Park ще бъде с изцяло нова инфраструктура, която включва 23 км новоизградени пътища, водоснабдяване за питейно битови нужди от Рилския водопровод и за напоителни – от р. Искър, два типа канализация – битова с 5 пречиствателни станции от най-висок клас и дъждовна, както и изцяло нова електропреносна мрежа. Инвеститорът планира през 2023 г. инфраструктурата да бъде въведена в експлоатация, голф игрището и хотелският комплекс да отворят врати, а първите жители да са в новите си домове.

 

Пощенска банка предоставя и специални отстъпки за жилищни кредити за покупка на имот в OKOL Lake Park. Банката е една от водещите в сферата на жилищното кредитиране, и освен отстъпките, които предлага на клиентите на OKOL,  впечатлява и с редица продукти без аналог на българския пазар като например “Спестовен жилищен кредит“. По този продукт колкото повече спестяват клиентите в Пощенска банка, толкова по-малка част от кредита им ще се олихвява. Така автоматично ще намалят сумата на начисляваната месечна лихва по кредита, а това ще доведе до по-ниски месечни вноски или до по-бързо погасяване на кредита. Спестяванията могат да се използват по всяко време, може да се внасят и допълнителни суми.

 

“OKOL Lake Park има амбицията да провокира общоприетите правила и да предложи нови идеи. В този проект има вложени много персонално отношение и много емоционална стойност. Задължително е проектът да е финансово успешен, но това съвсем не е неговата първопричина. Зад него стои идеята да направим нещо различно и значимо, да бъдем взискателни и честни към себе си и средата, в която живеем – тя да бъде жива и отворена – хората да се познават, да общуват със съседите си, с природата и с местната общност“, споделят от инвеститора на проекта.