Пощенска банка в помощ на българския бизнес

FacebookTwitterLinkedInEmail

28 юни 2021 г.
 

Неочакваните промени в икономиката през последната година оказаха влияние върху качеството на живот в световен мащаб. Особено големи се оказват последствията и за предприемачите в България, на които се налага навременно да преструктурират организационните си процеси. В отговор на нуждите на динамичната бизнес среда, Пощенска банка предприема серия от инициативи и партньорства с поглед към развитието на едно по-устойчиво финансово бъдеще.
 

Благодарение на сътрудничеството с образователния проект “Finance Academy” финансовата институция има възможност да участва в процеса на повишаване на финансовата грамотност в България. Партньорството се осъществява в ключов момент за икономиката в страната, когато предприемаческият дух и бизнес среда се нуждаят от силна подкрепа. Фокусът върху устойчивото развитие на предприемаческата екосистема, което е основополагащ фактор за развитието на българската икономика, е сред основните приоритети на Пощенска банка. Това е и причината двете организации да обединят усилия в стратегическо партньорство.
 

Пощенска банка предоставя ценни знания, практически насочени съвети и решения, с помощта на които участниците във финансовата академия могат да развият своите бизнес начинания.Особено ценни за курсистите са реалните примери от практиката на водещата финансовата институция с 30-годишна история на българския пазар. Богатото портфолио от дигитални продукти и услуги, които банката създава за своите клиенти, добрите практики, иновативните решения, обусловени от бурното навлизане на нови технологии, са само част от интригуващите теми, с които участниците във финансовата академия могат да се запознаят благодарение на стратегическото партньорство между двете организации.
 

“Пандемията постави на изпитание възможностите на фирми и големи компании да реагират гъвкаво и адекватно. В Пощенска банка стартирахме процесите по дигитализация преди появата на кризата, ето защо бяхме готови и се справихме успешно с предизвикателствата, пред които бяхме изправени. Промяната в предлаганите от нас услуги и продукти беше път, който извървяхме заедно с нашите клиенти, за да им осигурим модерни канали и в резултат на това през миналата година очаквано регистрирахме сериозен ръст в дигиталното банкиране”, споделят от Пощенска банка.
 

Финансовият сектор се отличава с изключителна дигитална готовност както от страна на бизнеса, така и от страна на потребителите. Пример за това е отличното преживяване, което банката предлага на своите клиенти, благодарение на добре развитите и разнообразни канали за дистрибуция и комуникация с потребителите, а също и на богатото си портфолио от продукти и услуги. Ето защо и в бъдеще Пощенска банка ще продължи да инвестира в дигиталните канали и да внедрява иновативни решения, за да отговори на променящите се нужди на бизнеса в страната. Двете организации вярват, че пандемията е не само предизвикателство, но и възможност за стартиране на нови идеи, базирани на стабилен финансов план и стратегии за развитие.
 

PB_PB_Finance-academy_PR_SM_1080x1080_v2