Пощенска банка бе отличена с престижната наградата “Бизнес хонорис кауза”

FacebookTwitterLinkedInEmail

 
Пощенска банка получи наградата “Бизнес хонорис кауза” за своя активен принос към опазването на околната среда и зелената трансформация на бизнеса и обществото. Наградите се връчват за втора поредна година от вестник “24 часа” и отличават компаниите, които развиват активна дейност в сферата на социално отговорното предприемачество.
 
Ангел Матеев, генерален мениджър сектор Банкиране на дребно в Пощенска банка, прие отличието, което му беше връчено от министъра на околната среда и водите Юлиан Попов. “За мен е чест да получа тази награда, тъй като ESG темата е много близка до моето сърце, както и до служителите на Пощенска банка. Аз като банкер смятам, че ние носим голяма отговорност”, посочи Ангел Матеев при получаването на наградата. Той коментира, че личният пример е най-важен, защото е от голямо значение как възпитаваме децата си. Ангел Матеев отбеляза и ролята на компаниите в този процес, като заяви, че банкерите могат за бъдат катализатор на зеления преход и изрази готовност да работят за постигането резултати в най-кратки срокове.
 
Министърът на околната среда Юлиан Попов отправи специални поздравления за постиженията, които Пощенска банка демонстрира и изрази убеденост, че “финансовите институции играят изключителна роля както в зелената трансформация, така и в технологичния преход”.
 
При връчването на наградата беше отбелязана специалната роля на Пощенска банка като лидер в областта на устойчивото финансиране, който непрекъснато надгражда своята ESG визия. Беше посочено, че банката успешно развива своите ESG политики и ги превръща в реални действия в подкрепа на своите служители, клиенти и партньори и бяха дадени конкретни примери за предприетите от финансовата институция мерки – обновяване на автомобилния парк на банката с нови хибридни коли, изграждане на собствени еко зарядни станции, изграждането на мащабен фотоволтаичен проект в централното управление, преоборудване на офисите в по-зелени и по-удобни. От години Пощенска банка проследява вътрешната употреба на електоенергия, вода и хартия, като намалява обема на тези ресурси. Финансовата институция разработва портфолио от зелени продукти и успоредно с това финансира редица зелени инициативи, които се реализират с доброволния труд на нейните служителите.
 
Това е второто отличие за Пощенска банка, след като през 2022 година финансовата институция бе удостоена с приза “Бизнес хонорис кауза” за своя принос за развитието на образованието. Качественотото образование и повишаването на финансовата грамотност са основен приоритет в стратегията за корпоративна социална отговорност на Пощенска банка. Устойчивата политика на финансовата институция е за изграждане на тясна връзка между бизнеса и образованието с фокус към развитието младите хора.