Пощенска банка: “Банките и клиентите трябва да работят в тясно сътрудничество”

FacebookTwitterLinkedInEmail

фотограф: Надежда Чипева

28  ноември 2013 г.

По време на среща между представители на бизнеса и банките в България на тема  “Банките и бизнесът”, Пощенска банка (www.postbank.bg) представи решения за най-подходящите финансови инструменти, с които бизнесът успешно да управлява приходите си и да постига устойчив растеж. Сред говорителите от водещите банки в страната по време на конференцията, бяха Йордан Суванджиев, главен директор “Управление на риска” и член на УС на Пощенска банка и Ангел Матеев, началник управление “Банкиране малък бизнес”.

На конференцията Ангел Матеев очерта една от основните разлики в мисленето на банките и бизнеса преди и след кризата. “Преди повече от 5 години, фирмите и банките имаха свобода да не търсят прецизност по отношение на анализите и планиранията си. Грешка в планирането от 10 до 20% не беше фатална на фона на печалби от 50-60%. Това бяха добрите стари времена. След началото на кризата обаче има коренна промяна и в мисленето на бизнеса и в мисленето на банките. Вече маржовете са съвсем различни и тези 10-20% приемливо ниво на грешка от преди, правят разликата между печалба и загуба сега”, каза господин Матеев.

В годините на кризата бизнесът и банките започват да работят във все по-тясно сътрудничество, в следствие на осъзнаването, че двете страни носят споделена отговорност за оцеляването на бизнеса и икономиката.

Банките започват да бъдат много по-внимателни по отношение на управлението на кредитния риск като обичаен инструмент за управление на процесите на преструктуриране на кредити и предлагат на бизнеса различни инструменти, с които да се справят в трудни моменти.

“Много често, успешен модел на преструктуриране на кредита, който прилагаме при по-малките фирми, е консолидиране на задълженията. Този инструмент дава резултати при кредити с по-малък размер, тъй като обединява малки експозиции в един по-голям кредит с по-дълъг период на изплащане. Така малкият бизнес успява да се справи с кредита си в момент на временни ликвидни проблеми”, каза господин Суванджиев. “Съществува и втори подход, който често се използва при преструктуриране на средни и големи корпоративни клиенти. В случай, че сравнително голям кредит се обслужва трудно по начина и размерите, по които е бил предоставен и обслужван, банката, заедно с клиента, анализира кои са възможните източници за погасяване от различни бизнес инициативи. Много успешно може да бъде алокирането на съответни кредити към съответни обезпечения и реални парични източници за погасяване. Например, бихме могли да алокираме конкретна част от задължението да се изплаща от един вид бизнес в рамките на дадена компания, който може да генерира точно определена сума или ликвидност, която е достатъчна да покрие част от експозицията. Друга част от експозицията би могла да бъде разсрочена при различни условия и други източници на ликвидност, за да дадем повече свобода и време на бизнеса да възстанови нормалните нива на ликвидност. Опитваме се да бъдем максимално гъвкави в решенията, които предоставяме. Постигаме най-голям успех тогава, когато работим в добри партньорски отношения с клиента и при споделена отговорност. Когато клиентът има добра репутация, желание и  отговорност, Пощенска банка е партньор и предлага решения,  с които заедно достигаме до успешния финал”, допълни Суванджиев.